ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 13 ก.พ. 2567

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday February 14, 2024 07:05 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร          ความสัมพันธ์*            ประเภท วันที่ได้มา/      จำนวน  ราคา วิธีการได้มา/
                                   หลักทรัพย์ จำหน่าย               จำหน่าย
CHO   นาย สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย    ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 12/02/2567   20,000,000  0.21 ซื้อ
TRC   นางสาว ภาวิตา ลี้สกุล      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 13/02/2567   4,450,000  0.20 ซื้อ
TRC   นาย ภาสิต ลี้สกุล        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 13/02/2567   2,750,000  0.20 ซื้อ
TRC   นาย โลห์ อิง คี        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 13/02/2567    628,893  0.20 ซื้อ
TRC   นาย สิทธิ์ชัย เจริญสกุลไชย    ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 13/02/2567     8,770  0.20 ซื้อ
RICHY  นางสาว พิชญา ตันโสด      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 12/02/2567    707,800  0.69 ขาย
SABUY  นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี     คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา    หุ้นสามัญ 11/02/2567   2,300,000    - รับโอน
                  (นางสาววิจิตรา ปิ่นเรืองหิรัญ)
SABUY  นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี     ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 12/02/2567   2,300,000    - โอน
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ