ตลาดหุ้น ไทย-มาเลย์เซีย-สิงคโปร์-อินโดนีเซีย ผนึกความร่วมมือเชื่อมโยงระบบนิเวศด้านความยั่งยืนอาเซียน

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday February 15, 2024 13:39 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย (Bursa Malaysia) ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange) และตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย (Indonesia Stock Exchange) ร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาระบบนิเวศด้านความยั่งยืน ภายใต้โครงการ "เชื่อมโยงระบบนิเวศด้านความยั่งยืนในอาเซียน" (ASEAN-ISE) นำตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance: ESG) เป็นแนวทางพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานความยั่งยืนให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกันเพื่อร่วมกันผลักดันการพัฒนาความยั่งยืนของอาเซียน

โครงการ ASEAN-ISE มีวัตถุประสงค์ในการสร้างระบบนิเวศ ESG แบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของการพัฒนาที่ยั่งยืนในอาเซียน โดยเมื่อปี 2566 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย และ ตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบนิเวศด้านความยั่งยืน โดยตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์เป็นตลาดหลักทรัพย์ล่าสุดที่เข้าร่วมลงนามในความร่วมมือนี้

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์อาเซียนมีความร่วมมือระหว่างกันมาอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาระบบนิเวศด้านความยั่งยืนของตลาดทุนที่เชื่อมโยงและคำนึงถึงผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มในทุกมิติให้ยั่งยืนและมีความยืดหยุ่นเพื่อสร้างผลลัพธ์เชิงบวกต่อสังคม เศรษฐกิจ และโลก สะท้อนถึงความร่วมมือและการให้ความสำคัญต่อความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์สำคัญของภูมิภาค ตลาดหลักทรัพย์อาเซียนจะร่วมกำหนดมาตรฐานด้าน ESG ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ และตลาดหลักทรัพย์แต่ละแห่งจะนำตัวชี้วัดไปวางแนวปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนและตลาดทุน

ดาตุ๊ก มูฮัมหมัด อูมาร์ สวิฟท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย เปิดเผยว่า ความร่วมมือครั้งนี้สอดรับความมุ่งมั่นของตลาดหลักทรัพย์มาเลเซียในการขยายความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์อาเซียนและตลาดหลักทรัพย์อื่น ๆ ภายใต้ความร่วมมือนี้จะมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลที่เชื่อถือได้และสอดคล้องกัน โดยจะเป็นระบบแบบโมดูลที่ปรับเปลี่ยนได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน และเน้นความคุ้มค่าของต้นทุนเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของแต่ละตลาด

นายหลอ บุญ ไช้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ เปิดเผยว่า ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ ซึ่งเมื่อ 2 ปีก่อนหน้า ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ได้เปิดตัว SGX ESGenome แพลตฟอร์มที่อำนวยความสะดวกให้บริษัทจดทะเบียนใช้เปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนและสภาพภูมิอากาศ การเข้าร่วมลงนาม MOU ในครั้งนี้ จะช่วยสร้างมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG ให้สอดคล้องกันเพื่อขับเคลื่อนตลาดทุนสู่ความความยั่งยืนและสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคด้วยการแลกเปลี่ยนความรู้และทำงานร่วมกัน

นายอิมาน รัคมาน กรรมการผู้อำนวยการ ตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย เปิดเผยว่า การที่ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ได้เข้าร่วมโครงการ ASEAN-ISE สะท้อนถึงความร่วมมือที่แข็งแกร่งของตลาดหลักทรัพย์ในอาเซียนเพื่อสร้างระบบนิเวศด้านระบบการเงินที่ยั่งย นของตลาดทุนอาเซียน นับเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมหลังตลาดหลักทรัพย์อาเซียนได้ประกาศตัวชี้วัด ด้าน ESG ไปเมื่อปีที่ผ่านมา นำไปสู่การส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

โครงการ ASEAN-ISE ได้จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในการประชุมระหว่างตลาดหลักทรัพย์ทั้ง 4 แห่ง รวมเรียกว่า "ตลาดหลักทรัพย์พันธมิตร" โดยที่ ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซียทำหน้าที่เป็นเลขาธิการ ASEAN-ISE เพื่ออำนวยความสะดวกและขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย อันได้แก่

-การสร้างระบบนิเวศ ESG แบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของการพัฒนาที่ยั่งยืนในอาเซียน

-ช่วยให้ตลาดหลักทรัพย์พันธมิตร สามารถบริหารจัดการด้านเวลาและต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมให้บริการที่ตรงตามวัตถุประสงค์

-เพิ่มขีดความสามารถให้แก่ธุรกิจที่ปฏิบัติตาม ESG เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจผ่านการเปิดเผยข้อมูลคุณภาพ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกในการค้าข้ามพรมแดน การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจกับเงินลงทุนที่มุ่งเน้นด้าน ESG

ตลาดหลักทรัพย์พันธมิตร ได้เห็นพ้องกันที่จะร่วมกันขับเคลื่อนด้วยผลลัพธ์ที่คำนึงถึงปัจจัยในประเทศและความพร้อมของตลาดหลักทรัพยแต่ละแห่งและที่สำคัญตลาดหลักทรัพย์พันธมิตรมีความมุ่งมั่นที่จะนำตัวชี้วัดด้านความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์อาเซียนมาใช้บนแพลตฟอร์มการรายงาน ESG

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์อาเซียนจะประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อสรุปรายละเอียดก่อนกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการ ASEAN-ISE อย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในการประชุม ASEAN Exchanges CEOs Meeting ครั้งที่ 37 ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2567 ที่ประเทศมาเลเซีย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ