ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 19 ก.พ. 2567

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday February 20, 2024 07:01 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร          ความสัมพันธ์*           ประเภท วันที่ได้มา/      จำนวน  ราคา  วิธีการได้มา/
                                   หลักทรัพย์ จำหน่าย               จำหน่าย
CHO    นาย สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย    ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 16/02/2567   10,000,000  0.20  ซื้อ
FTREIT  นาย ตรีขวัญ บุนนาค       ผู้รายงาน            หน่วยทรัสต์ 16/02/2567     14,700  10.00  ซื้อ
TRITN   นางสาว หลุยส์ เตชะอุบล     คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 16/02/2567   6,000,000  0.13  ซื้อ
                   (นาย ภสุ วชิรพงศ์)
NOVA   นางสาว ปาลีรัฐ ปานบุญห้อม    ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 16/02/2567    764,200  12.01  ซื้อ
BLESS   นาย ธารินทร์ บวรวนิชยกูร    ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 16/02/2567    500,000  0.70  ขาย
PPS    นาย พงศ์ธร ธาราไชย      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 16/02/2567    200,000  0.41  ซื้อ
ROCTEC  นางสาว ธมนวรรณ นรินทวานิช   ผู้รายงาน            วอร์แรนท์ 14/02/2567    328,800  0.03  ขาย
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ