LALIN ออกหุ้นกู้อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 4.15% ขายสถาบัน 21 ก.พ.

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday February 20, 2024 13:40 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ (LALIN) เตรียมออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.15 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายไม่เกิน 400,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าที่ตราไว้ไม่เกิน 400,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่าเสนอขาย 400 ล้านบาท เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ คือ ธนาคารทหารไทยธนชาต ระยะเวลาเสนอขาย วันที่ 21 ก.พ.67

ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร "BBB+" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 29 ก.ย.66


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ