ก.ล.ต.เตือนผู้ถือหุ้นกู้ ALL ทั้ง 7 รุ่น ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายได้ถึง 22 เม.ย.นี้

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday March 8, 2024 17:09 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งเตือนให้ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรุ่นของบมจ. ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ (ALL) ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือยื่นด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจ ตามแบบพิมพ์ของกรมบังคับคดีต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี หรือสำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ

ตามที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดของ ALL ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งขั้นตอนต่อไป ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 กำหนดให้เจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี ภายในกำหนดเวลา 2 เดือน นับแต่วันที่ลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 22 เมษายน 2567* และเพื่อไม่ให้ผู้ถือหุ้นกู้เสียสิทธิที่จะได้รับชำระหนี้คืน

ก.ล.ต. จึงแจ้งเตือนให้ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายดำเนินการยื่นคำขอรับชำระหนี้ ตามวิธีการดังนี้

1) การยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นกู้สามารถยื่นคำขอรับชำระหนี้และแนบพยานหลักฐานประกอบคำขอ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดทางเว็บไซต์ของกรมบังคับคดี https://reqonline.led.go.th/

2) การยื่นเอกสารที่กรมบังคับคดี

ผู้ถือหุ้นกู้สามารถยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ฝ่ายคำคู่ความ ชั้น 2 อาคารกรมบังคับคดี หรือ สำนักงานบังคับคดีซึ่งลูกหนี้มีภูมิลำเนาอยู่ หรือ สำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบพิมพ์ได้ทางเว็บไซต์ของกรมบังคับคดี https://www.led.go.th/form/form.asp

ปัจจุบัน ALL มีหุ้นกู้คงค้างทั้งหมด จำนวน 7 รุ่น ที่ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. หุ้นกู้ระยะยาวของ บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (ALL22OA)

2. หุ้นกู้ระยะยาวของ บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (ALL232A)

3. หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (ALL235A)

4. หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (ALL23OA)

5. หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (ALL244A)

6. หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (ALL242A)

7. หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (ALL252A)

ผู้ถือหุ้นกู้ ALL สามารถศึกษาข้อมูลเรื่องเอกสารประกอบและแนวทางการยื่นคำขอรับชำระหนี้ได้ที่เว็บไซต์ของกรมบังคับคดี https://www.led.go.th/efiling/pdf/efiling-lom.pdf หรือโทรสอบถามได้ที่ กรมบังคับคดี กองบังคับคดีล้มละลาย 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2881-4999 ต่อ 4145 หรือ 0-2881-4949 https://www.led.go.th/th/views/?runno=163 และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 7 รุ่น


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ