"สมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร" ซีอีโอ APM ชนะเลือกตั้งเป็นประธานชมรมวาณิชธนกิจคนใหม่

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday March 27, 2024 10:23 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ชนะการเลือกตั้งเป็นประธานชมรมวาณิชธนกิจคนใหม่ แทนนายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ บล.ฟินันเซียไซรัส ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่ง โดยได้รับคำแนน 41 คะแนน ทิ้งห่างอันดับสองคือ นายอนุวัน์ ร่วมสุข จาก บล.เกียรตินาคินภัทร ที่ได้รับคะแนน 29 คะแนน

นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร จบการศึกษาระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปี 2541 และปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2534

ประสบการณ์การทำงาน 2535-2537 ธนาคารกสิกรไทย เป็นเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ฝ่ายสินเชื่ออุตสาหกรรมการผลิตและบริการ, 2537-2541 บริษัทหลักทรัพย์ยูเนี่ยน จำกัด, ผู้จัดการส่วนวานิชธนกิจ จากนั้นปี 2542 ร่วมกับนายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ก่อตั้งบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเมนท์ จำกัด จนกระทั่งขึ้นมาเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร APM ตั้งแต่ปี 2564

สำหรับชมรมวาณิชธนกิจ (Investment Banking Club) เป็นส่วนหนึ่งของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย โดยชมรมได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2539

วัตถุประสงค์

-ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจวาณิชธนกิจและธุรกิจหลักทรัพย์โดยรวม

-ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานการประกอบธุรกิจวาณิชธนกิจทั้งด้านหลักการและด้านปฏิบัติ

-เป็นตัวแทนของสมาชิกเพื่อให้ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอันที่จะพัฒนาธุรกิจวาณิชธนกิจ

-กำกับดูแลสมาชิกของชมรมให้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจที่ทางชมรมได้กำหนดขึ้น

-ประสานความร่วมมือระหว่างสมาชิกในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับธุรกิจวาณิชธนกิจ รวมทั้งการประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือกับบุคคลภายนอกอันเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจวาณิชธนกิจ

-ส่งเสริมการศึกษาวิจัย และการเผยแพร่ทางวิชาการและข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจวาณิชธนกิจ

สมาชิกชมรมฯ ได้แก่ บริษัทที่ได้รับได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่ปรึกษาการลงทุน หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงิน หรือที่ปรึกษาด้านการบัญชี ปัจจุบันชมรมมีสมาชิกทั้งสิ้น 76 บริษัท ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ 34 บริษัท ธนาคาร 9 แห่ง บริษัทที่ปรึกษาฯ 33 บริษัท


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ