ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 17 พ.ค. 2567

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday May 20, 2024 07:08 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท   ชื่อผู้บริหาร            ความสัมพันธ์*            ประเภท วันที่ได้มา/        จำนวน   ราคา วิธีการได้มา/
                                       หลักทรัพย์ จำหน่าย                  จำหน่าย
BKI     นางสาว ลสา โสภณพนิช        ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 16/05/2567        500  286.00 ซื้อ
KCG     นาย ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์        ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 15/05/2567       50,000   10.67 ขาย
JDF     นางสาว ธีรดา หอสัจจกุล        ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 15/05/2567       36,500   2.60 ซื้อ
JDF     นางสาว ธีรดา หอสัจจกุล        ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 16/05/2567      190,900   2.60 ซื้อ
JDF     นางสาว ธีรดา หอสัจจกุล        ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 16/05/2567      100,000   2.62 ซื้อ
JDF     นางสาว ธีรดา หอสัจจกุล        ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 16/05/2567       21,400   2.62 ซื้อ
JDF     นางสาว ธีรดา หอสัจจกุล        ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 16/05/2567      100,000   2.64 ซื้อ
TRT     นาย ชองอี ไต้            ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 13/05/2567      100,000   4.90 ขาย
INETREIT  นาง มรกต กุลธรรมโยธิน        ผู้รายงาน            หน่วยทรัสต์ 15/05/2567       24,300   8.45 ซื้อ
NEO     นาง นาฏยา ทัศนีย์          ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 17/05/2567       10,000   56.00 ขาย
BKD     นาง ธนนันท์ ซาโต          ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 16/05/2567       1,000   1.28 ซื้อ
BKD     นาง นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 16/05/2567       30,000   1.26 ซื้อ
BCP     นาย ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช        ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 16/05/2567       25,000   40.00 ซื้อ
PCC     นาย กิตติ สัมฤทธิ์           ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 16/05/2567       10,000   2.92 ซื้อ
PSTC    นาย ธนัช ปวรวิปุลยากร        ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 16/05/2567    290,000,000   0.50 ซื้อ
PIMO    นาย วสันต์ อิทธิโรจนกุล        ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 17/05/2567       50,000   1.67 ซื้อ
FTI     นาง วรญา ภูวพัชร์          ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 16/05/2567      663,000   2.15 ซื้อ
MGC     นาย สัณหวุฒิ ธรรมชวนวิริยะ       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 16/05/2567      109,300   4.91 ซื้อ
MTI     นาง นวลพรรณ ล่ำซำ         ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 16/05/2567       3,400  106.50 ซื้อ
VIBHA    นาย ประมุข อุณจักร          ผู้รายงาน            วอร์แรนท์ 16/05/2567     1,500,000   0.13 ขาย
VIBHA    นาย ประมุข อุณจักร          ผู้รายงาน            วอร์แรนท์ 17/05/2567     2,700,000   0.13 ขาย
LEO     นาย เกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 16/05/2567      100,000   3.88 ซื้อ
SPREME   นางสาว นงลักษณ์ มุกดา        ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 02/05/2567       61,500   2.00 ซื้อ
SPREME   นางสาว นงลักษณ์ มุกดา        ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 02/05/2567       15,000   2.00 ขาย
SPREME   นางสาว นงลักษณ์ มุกดา        ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 02/05/2567       16,500   2.00 ซื้อ
SPREME   นางสาว นงลักษณ์ มุกดา        ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 02/05/2567       5,000   2.00 ขาย
SPREME   นางสาว นงลักษณ์ มุกดา        ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 07/05/2567       1,500   2.00 ซื้อ
SPREME   นางสาว นงลักษณ์ มุกดา        ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 09/05/2567       1,000   2.00 ซื้อ
SPREME   นางสาว นงลักษณ์ มุกดา        ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 09/05/2567       4,000   2.00 ซื้อ
SPREME   นางสาว นงลักษณ์ มุกดา        ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 15/05/2567       1,000   1.00 ซื้อ
EP     นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล          ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 16/05/2567       5,400   2.72 ซื้อ
EKH     นาง พิชามญชุ์ พัฒนปุณยาภิรมย์      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 17/05/2567       10,000   7.20 ซื้อ
EKH     นาย สุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 14/05/2567       20,000   7.20 ซื้อ
EKH     นาย อำนวย เอื้ออารีมิตร        ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 15/05/2567       32,200   7.15 ซื้อ
AKR     นางสาว โฉมพิชา น้อยใจบุญ       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 15/05/2567      300,000   0.84 ซื้อ
AKR     นางสาว โฉมพิชา น้อยใจบุญ       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 15/05/2567      500,000   0.86 ซื้อ
AKR     นางสาว โฉมพิชา น้อยใจบุญ       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 15/05/2567      500,000   0.87 ซื้อ
ANI     นาย ชัยรัตน์ สุวรรณ          ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 13/05/2567      370,000   4.67 ซื้อ
ANI     นาย ชัยรัตน์ สุวรรณ          ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 15/05/2567      150,000   4.66 ซื้อ
ANI     นาย ชัยรัตน์ สุวรรณ          ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 16/05/2567       30,000   4.62 ซื้อ
ALT     นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 16/05/2567       1,600   1.43 ซื้อ
ALT     นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 16/05/2567       19,000   1.44 ซื้อ
ALT     นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 16/05/2567       1,000   1.45 ซื้อ
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ