ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 27 พ.ค. 2567

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday May 27, 2024 08:21 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

พฤษภาคม 2567
 27 พ.ค.       INET-W3   หลักทรัพย์ใหม่      100,182,615 หน่วย
            PSTC-W3   หลักทรัพย์ใหม่      235,227,138 หน่วย
            WIIK-W3   หลักทรัพย์ใหม่      279,201,658 หน่วย
            AIMCG    XD          หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            AIMIRT   XD          หุ้นละ 0.2867 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 30 เม.ย. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            KAMART   XD          หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            LHHOTEL   XD          หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            LHPF    XD          หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            EKH     หลักทรัพย์เพิ่มทุน     17,723,667 หุ้น
            KUN     หลักทรัพย์เพิ่มทุน     11 หุ้น
            WPH     หลักทรัพย์เพิ่มทุน     13,199,943 หุ้น
            SE     ย้ายหมวด/กลุ่ม/ตลาดรอง  จากเดิม กลุ่มบริการ (MAI) ไป กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม หมวดวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (SET)
            CENTEL   จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.42 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            IRCP    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.025 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            LDC     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.011 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PRAPAT   จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ

หุ้นปันผล 25 : 1 (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ

            SALEE    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.035 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            SEAFCO   จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ

หุ้นปันผล 10 : 1 (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ

            SIAM    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SJWD    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SM     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            VIBHA    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            CTARAF   ลดทุนจดทะเบียน     จากหุ้นละ 7.9701 บาท เป็นหุ้นละ 7.8371 บาท

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยลงทุน

 28 พ.ค.       BGC     XD          หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            CPTGF    XD          หุ้นละ 0.0295 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            EGATIF   XD          หุ้นละ 0.1501 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            GVREIT   XD          หุ้นละ 0.1915 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KBSPIF   XD          หุ้นละ 0.2420 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TFFIF    XD          หุ้นละ 0.1099 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TTLPF    XD          หุ้นละ 0.5547 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            CPTGF    XN          หุ้นละ 0.1585 บาท
            EGATIF   XN          หุ้นละ 0.08 บาท
            PPF     ซื้อขายวันสุดท้าย     -
            SENX-W1   ซื้อขายวันสุดท้าย     -
            ASML01   จ่ายปันผล        หน่วยละ 0.0440 บาท
            BROOK    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.015 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            FMT     จ่ายปันผล        หุ้นละ 2.625 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            GABLE    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.289 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            PCC     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TOA     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TSE     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.05 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            UMI     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 29 พ.ค.       FUTUREPF  XD          หุ้นละ 0.13431 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            PPF     XD          หุ้นละ 1.0314 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 30 เม.ย. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            SENX-W1   XE          อัตราส่วน (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุ้นสามัญ) 1 : 1 ราคาแปลงสภาพ 1.50 บาท

(ยื่นใช้สิทธิ 06 มิ.ย. 2567 - 20 มิ.ย. 2567)

            FUTUREPF  XN          หุ้นละ 0.2208 บาท
            AYUD    จ่ายปันผล        หุ้นละ 1.67 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            CCP     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.01 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            EASTW    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            GTB     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            M-CHAI   จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.70 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            RAM     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TAPAC    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.04 บาท (01 พ.ย. 2565 - 31 ต.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TOPP    จ่ายปันผล        หุ้นละ 6.68 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 30 พ.ค.       CHAYO    XD          หุ้นละ 0.035 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TCC     XD          หุ้นละ 0.025 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            WHABT    XD          หุ้นละ 0.1685 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            FVC     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 31 พ.ค.       BKKCP    XD          หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MJLF    XD          หุ้นละ 0.1495 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PROSPECT  XD          หุ้นละ 0.1898 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TIF1    XD          หุ้นละ 0.1350 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            CTARAF   XN          หุ้นละ 0.1310 บาท
            PROSPECT  XN          หุ้นละ 0.0202 บาท
            STX     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.055 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            AKR-W2   เพิกถอนหลักทรัพย์     -
            CGH-W4   เพิกถอนหลักทรัพย์     -
            FLOYD-W1  เพิกถอนหลักทรัพย์     -

มิถุนายน 2567
 01 มิ.ย.       AQUA-W3   เพิกถอนหลักทรัพย์     -
            CI-W2    เพิกถอนหลักทรัพย์     -
            COLOR-W2  เพิกถอนหลักทรัพย์     -
            ECF-W4   เพิกถอนหลักทรัพย์     -
            RT-W1    เพิกถอนหลักทรัพย์     -
            TRITN-W5  เพิกถอนหลักทรัพย์     -
 04 มิ.ย.       HPF     XD          หุ้นละ 0.133 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            M-II    XD          หุ้นละ 0.1750 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MNIT    XD          หุ้นละ 0.0350 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MNIT2    XD          หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            MNRF    XD          หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            M-STOR   XD          หุ้นละ 0.110 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            M-PAT    XN          หุ้นละ 0.03 บาท
            CHO-W3   ซื้อขายวันสุดท้าย     -
            NVD-W3   ซื้อขายวันสุดท้าย     -
            SMT-W3   ซื้อขายวันสุดท้าย     -
            CPNCG    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.0778 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            POPF    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.0243 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SIRIP    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.08 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 05 มิ.ย.       NETEASE80  XD          -
            K      XW          อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) 14 : 1
            CHO-W3   XE          อัตราส่วน (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุ้นสามัญ) 2.87 : 1 ราคาแปลงสภาพ 3.157 บาท

(ยื่นใช้สิทธิ 13 มิ.ย. 2567 - 27 มิ.ย. 2567)

            NVD-W3   XE          อัตราส่วน (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุ้นสามัญ) 1 : 1.018 ราคาแปลงสภาพ 2.594 บาท

(ยื่นใช้สิทธิ 13 มิ.ย. 2567 - 27 มิ.ย. 2567)

            SMT-W3   XE          อัตราส่วน (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุ้นสามัญ) 1 : 1 ราคาแปลงสภาพ 4.00 บาท

(ยื่นใช้สิทธิ 13 มิ.ย. 2567 - 27 มิ.ย. 2567)

            SPRIME   จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.1250 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 06 มิ.ย.       IMPACT   XD          หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BOFFICE   จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.1515 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            DCC     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KTBSTMR   จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.1741 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TSC     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 01 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 07 มิ.ย.       BKNG80X   XD          -
            FSX     XR          อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) 1 : 1 ราคาจองซื้อ 4.50 บาท (จองซื้อ 24 มิ.ย. 2567 - 28 มิ.ย. 2567)
            ADD     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            DDD     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.025 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            DIF     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.2222 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            FTREIT   จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.1870 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PSL     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.10 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SAAM    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            SUPEREIF  จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.22007 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TERA    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.045 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TPRIME   จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.1149 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            WHART    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.1915 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 08 มิ.ย.       A5-W2    เพิกถอนหลักทรัพย์     -
            J-W2    เพิกถอนหลักทรัพย์     -
 10 มิ.ย.       GOOG80X   XD          -
            CHAYO    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.035 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            DMT     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.21 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            INETREIT  จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 11 มิ.ย.       NVDA80X   XD          -
            BRRGIF   จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.01797 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            ERWPF    จ่ายปันผล        หุ้นละ 1.1876 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 30 เม.ย. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 12 มิ.ย.       BABA80   XD          -
            IVL     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.175 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KAMART   จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SRIPANWA  จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.1064 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 13 มิ.ย.       AIMCG    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            AIMIRT   จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.2867 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 30 เม.ย. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            GVREIT   จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.1915 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            LHHOTEL   จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            LHPF    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PPF     จ่ายปันผล        หุ้นละ 1.0314 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 30 เม.ย. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            MIDA-W3   เพิกถอนหลักทรัพย์     -
            ML-W3    เพิกถอนหลักทรัพย์     -
 14 มิ.ย.       ITEL-W4   ซื้อขายวันสุดท้าย     -
            AAPL80X   จ่ายปันผล        หน่วยละ 0.0051 บาท
            AMATAR   จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BGC     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            CPTGF    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.0295 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            EGATIF   จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.1501 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            FUTUREPF  จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.13431 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            KBSPIF   จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.2420 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            PROSPECT  จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.1898 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TCC     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.025 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TFFIF    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.1099 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TTLPF    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.5547 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 15 มิ.ย.       ERW-W3   เพิกถอนหลักทรัพย์     -
            STOWER-W4  เพิกถอนหลักทรัพย์     -
 17 มิ.ย.       ITEL-W4   XE          อัตราส่วน (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุ้นสามัญ) 1 : 1 ราคาแปลงสภาพ 11.50 บาท

(ยื่นใช้สิทธิ 25 มิ.ย. 2567 - 09 ก.ค. 2567)

 18 มิ.ย.       PROEN    XR          อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) 1 : 1 ราคาจองซื้อ 1.00 บาท (จองซื้อ 08 ก.ค. 2567 - 12 ก.ค. 2567)
            BROOK-W6  ซื้อขายวันสุดท้าย     -
 19 มิ.ย.       BROOK-W6  XE          อัตราส่วน (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุ้นสามัญ) 1 : 1.147 ราคาแปลงสภาพ 0.567 บาท

(ยื่นใช้สิทธิ 27 มิ.ย. 2567 - 11 ก.ค. 2567)

            JCKH-W1   ซื้อขายวันสุดท้าย     -
            ALLY    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.1310 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            BKKCP    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MJLF    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.1495 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MNIT    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.0350 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MNIT2    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            MNRF    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            STEG19   จ่ายปันผล        -
            TIF1    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.1350 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            WHABT    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.1685 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            JMART-W4  เพิกถอนหลักทรัพย์     -
 20 มิ.ย.       JCKH-W1   XE          อัตราส่วน (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุ้นสามัญ) 1 : 1.548 ราคาแปลงสภาพ 0.162 บาท

(ยื่นใช้สิทธิ 28 มิ.ย. 2567 - 14 ก.ค. 2567)

            HPF     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.133 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            M-II    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.1750 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            M-STOR   จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.110 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 21 มิ.ย.       HK01    จ่ายปันผล        -
            IMPACT   จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 22 มิ.ย.       SENX-W1   เพิกถอนหลักทรัพย์     -
 24 มิ.ย.       PJW-W1   ซื้อขายวันสุดท้าย     -
            WHAIR    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.1372 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 25 มิ.ย.       PJW-W1   XE          อัตราส่วน (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุ้นสามัญ) 1 : 1.05 ราคาแปลงสภาพ 2.857 บาท

(ยื่นใช้สิทธิ 03 ก.ค. 2567 - 17 ก.ค. 2567)

            HK13    จ่ายปันผล        -
 26 มิ.ย.       TENCENT80  จ่ายปันผล        -
 28 มิ.ย.       PPM-W2   ซื้อขายวันสุดท้าย     -
            SBUX80X   จ่ายปันผล        -
 29 มิ.ย.       CHO-W3   เพิกถอนหลักทรัพย์     -
            NVD-W3   เพิกถอนหลักทรัพย์     -
            SMT-W3   เพิกถอนหลักทรัพย์     -

กรกฎาคม 2567
 01 ก.ค.       PPM-W2   XE          อัตราส่วน (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุ้นสามัญ) 1 : 1 ราคาแปลงสภาพ 6.00 บาท

(ยื่นใช้สิทธิ 09 ก.ค. 2567 - 23 ก.ค. 2567)

 02 ก.ค.       LEO-W1   ซื้อขายวันสุดท้าย     -
 03 ก.ค.       LEO-W1   XE          อัตราส่วน (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุ้นสามัญ) 1 : 1 ราคาแปลงสภาพ 22.00 บาท

(ยื่นใช้สิทธิ 11 ก.ค. 2567 - 25 ก.ค. 2567)

 10 ก.ค.       NETEASE80  จ่ายปันผล        -
 11 ก.ค.       STANLY   XD          หุ้นละ 10.00 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            ITEL-W4   เพิกถอนหลักทรัพย์     -
 12 ก.ค.       GOOG80X   จ่ายปันผล        -
 13 ก.ค.       BROOK-W6  เพิกถอนหลักทรัพย์     -
 16 ก.ค.       JCKH-W1   เพิกถอนหลักทรัพย์     -
 17 ก.ค.       AEONTS   จ่ายปันผล        หุ้นละ 2.95 บาท (รอบ 01 ก.ย. 2566 - 29 ก.พ. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 19 ก.ค.       PJW-W1   เพิกถอนหลักทรัพย์     -
 25 ก.ค.       PPM-W2   เพิกถอนหลักทรัพย์     -
 26 ก.ค.       BKNG80X   จ่ายปันผล        -
            NVDA80X   จ่ายปันผล        -
            STANLY   จ่ายปันผล        หุ้นละ 10.00 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 27 ก.ค.       LEO-W1   เพิกถอนหลักทรัพย์     -
 30 ก.ค.       BABA80   จ่ายปันผล        -

สิงหาคม 2567
 01 ส.ค.       PTL     XD          หุ้นละ 0.19 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SIA19    XD          -
            SINGTEL80  XD          -
 07 ส.ค.       ROCTEC   XD          หุ้นละ 0.013 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 21 ส.ค.       ROCTEC   จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.013 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 22 ส.ค.       PTL     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.19 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 23 ส.ค.       SIA19    จ่ายปันผล        -

กันยายน 2567
 12 ก.ย.       SINGTEL80  จ่ายปันผล        -

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ