ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 19 มิ.ย. 2567

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday June 19, 2024 07:59 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2567

มิถุนายน 2567
 19 มิ.ย.       BROOK-W6   XE       อัตราส่วน (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุ้นสามัญ) 1 : 1.147 ราคาแปลงสภาพ 0.567 บาท

(ยื่นใช้สิทธิ 27 มิ.ย. 2567 - 11 ก.ค. 2567)

            AKR     หลักทรัพย์เพิ่มทุน  364,837 หุ้น
            AMATAV    หลักทรัพย์เพิ่มทุน  130,898,265 หุ้น
            EMC     หลักทรัพย์เพิ่มทุน  4,136,584,126 หุ้น
            PJW     หลักทรัพย์เพิ่มทุน  264,424 หุ้น
            JCKH-W1   ซื้อขายวันสุดท้าย  -
            ALLY     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1310 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            BKKCP    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MJLF     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1495 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MNIT     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.0350 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MNIT2    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            MNRF     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TIF1     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1350 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            WHABT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1685 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ

JMART-W4 เพิกถอนหลักทรัพย์ -

 20 มิ.ย.       TTT     XD       หุ้นละ 1.25 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            JCKH-W1   XE       อัตราส่วน (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุ้นสามัญ) 1 : 1.548 ราคาแปลงสภาพ 0.162 บาท

(ยื่นใช้สิทธิ 28 มิ.ย. 2567 - 14 ก.ค. 2567)

            HPF     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.133 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            M-II     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1750 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            M-STOR    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.110 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BRRGIF    ลดทุนจดทะเบียน  จากหุ้นละ 6.75 บาท เป็นหุ้นละ 6.49 บาท

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยลงทุน

 21 มิ.ย.       MILL     XR       อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) 3.5 : 1 ราคาจองซื้อ 0.11 บาท (จองซื้อ 12 ก.ค. 2567 - 18 ก.ค. 2567)
            HK01     จ่ายปันผล     หน่วยละ 0.1384 บาท
            IMPACT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PROSPECT   ลดทุนจดทะเบียน  จากหุ้นละ 9.4697 บาท เป็นหุ้นละ 9.4495 บาท

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยทรัสต์

 22 มิ.ย.       SENX-W1   เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 24 มิ.ย.       PJW-W1    ซื้อขายวันสุดท้าย  -
            TIPH     จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.10 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            WHAIR    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1372 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 25 มิ.ย.       PJW-W1    XE       อัตราส่วน (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุ้นสามัญ) 1 : 1.05 ราคาแปลงสภาพ 2.857 บาท

(ยื่นใช้สิทธิ 03 ก.ค. 2567 - 17 ก.ค. 2567)

            HK13     จ่ายปันผล     หน่วยละ 0.03346780 บาท
 26 มิ.ย.       NDR     XD       หุ้นละ 0.05 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TENCENT80  จ่ายปันผล     หน่วยละ 0.14988 บาท
 27 มิ.ย.       3K-BAT    XD       หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 -31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            HKCE01    XD       -
 28 มิ.ย.       PPM-W2    ซื้อขายวันสุดท้าย  -
            ABFTH    จ่ายปันผล     หุ้นละ 13.00 บาท (รอบ 01 ธ.ค. 2566 - 31 พ.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SBUX80X   จ่ายปันผล     หน่วยละ 0.00775 บาท
 29 มิ.ย.       CHO-W3    เพิกถอนหลักทรัพย์  -

NVD-W3 เพิกถอนหลักทรัพย์ -

SMT-W3 เพิกถอนหลักทรัพย์ -

กรกฎาคม 2567
 01 ก.ค.       PPM-W2    XE       อัตราส่วน (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุ้นสามัญ) 1 : 1 ราคาแปลงสภาพ 6.00 บาท

(ยื่นใช้สิทธิ 09 ก.ค. 2567 - 23 ก.ค. 2567)

 02 ก.ค.       LEO-W1    ซื้อขายวันสุดท้าย  -
 03 ก.ค.       LEO-W1    XE       อัตราส่วน (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุ้นสามัญ) 1 : 1 ราคาแปลงสภาพ 22.00 บาท

(ยื่นใช้สิทธิ 11 ก.ค. 2567 - 25 ก.ค. 2567)

 05 ก.ค.       PPPM-W4   ซื้อขายวันสุดท้าย  -
 08 ก.ค.       PPPM-W4   XE       อัตราส่วน (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุ้นสามัญ) 1 : 0.25 ราคาแปลงสภาพ 3.98 บาท

(ยื่นใช้สิทธิ 16 ก.ค. 2567 - 30 ก.ค. 2567)

 10 ก.ค.       NETEASE80  จ่ายปันผล     -
 11 ก.ค.       STANLY    XD       หุ้นละ 10.00 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ

ITEL-W4 เพิกถอนหลักทรัพย์ -

 12 ก.ค.       GOOG80X   จ่ายปันผล     -
            NDR     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.05 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 13 ก.ค.       BROOK-W6   เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 16 ก.ค.       JCKH-W1   เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 17 ก.ค.       AEONTS    จ่ายปันผล     หุ้นละ 2.95 บาท (รอบ 01 ก.ย. 2566 - 29 ก.พ. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 18 ก.ค.       ECF     XW       อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) 2 : 1
 19 ก.ค.       PJW-W1    เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 24 ก.ค.       META80X   จ่ายปันผล     -
 25 ก.ค.       BLAND    XD       หุ้นละ 0.01 บาท ปันผลจากกำไรสะสม

PPM-W2 เพิกถอนหลักทรัพย์ -

 26 ก.ค.       BKNG80X   จ่ายปันผล     -
            NVDA80X   จ่ายปันผล     -
            STANLY    จ่ายปันผล     หุ้นละ 10.00 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 27 ก.ค.       LEO-W1    เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 30 ก.ค.       TMW     XD       หุ้นละ 4.15 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BABA80    จ่ายปันผล     -

สิงหาคม 2567
 01 ส.ค.       EPG     XD       หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KYE     XD       หุ้นละ 29.85 บาท (รอบ เม.ย. 2566 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PTL     XD       หุ้นละ 0.19 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SIA19    XD       -
            SINGTEL80  XD       -
            KEX     XR       อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) 0.6196 : 1 ราคาจองซื้อ 3.20 บาท (จองซื้อ 21 ส.ค. 2567 - 27 ส.ค. 2567)
            STPI     XR       อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) 12 : 1 ราคาจองซื้อ 3.40 บาท (จองซื้อ 20 ส.ค. 2567 - 26 ส.ค. 2567)

PPPM-W4 เพิกถอนหลักทรัพย์ -

 06 ส.ค.       JSP-W1    ซื้อขายวันสุดท้าย  -
 07 ส.ค.       ROCTEC    XD       หุ้นละ 0.013 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            JSP-W1    XE       อัตราส่วน (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุ้นสามัญ) 1 : 1 ราคาแปลงสภาพ 2.50 บาท

(ยื่นใช้สิทธิ 15 ส.ค. 2567 - 29 ส.ค. 2567)

 09 ส.ค.       LHK     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 01 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 15 ส.ค.       MSFT80X   XD       -
            BCT     จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.40 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 16 ส.ค.       3K-BAT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 -31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BLAND    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.01 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TMW     จ่ายปันผล     หุ้นละ 4.15 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 20 ส.ค.       HKCE01    จ่ายปันผล     -
 21 ส.ค.       EPG     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            ROCTEC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.013 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 22 ส.ค.       KYE     จ่ายปันผล     หุ้นละ 29.85 บาท (รอบ เม.ย. 2566 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PINGAN80   จ่ายปันผล     -
            PTL     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.19 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 23 ส.ค.       SIA19    จ่ายปันผล     -
            TR      จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.05 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 28 ส.ค.       TTT     จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.25 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 30 ส.ค.       BYDCOM80   จ่ายปันผล     -
 31 ส.ค.       JSP-W1    เพิกถอนหลักทรัพย์  -

กันยายน 2567
 12 ก.ย.       SINGTEL80  จ่ายปันผล     -
 27 ก.ย.       NINTENDO19  XD       -

ตุลาคม 2567
 09 ต.ค.       MSFT80X   จ่ายปันผล     -

ธันวาคม 2567
 30 ธ.ค.       NINTENDO19  จ่ายปันผล     -

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ