ก.ล.ต.เพิกถอนการให้ความเห็นและสั่งพักงานผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนรวม 2 ราย

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday October 21, 2008 17:15 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนของนางสาวทิพวรรณ์ ไชยสวัสดิ์อดีตเจ้าหน้าที่การตลาดของ บล.ไอ วี โกลบอล ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2551 และสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนของ นายณัฐวุฒิ กิจประเสริฐ สังกัดบริษัทหลักทรัพย์ แอ๊คคินซัน จำกัด (มหาชน) เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2551

ในกรณีนางสาวทิพวรรณ์ สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ลงทุนและได้รับเรื่องจากบริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการกระทำทุจริตต่อทรัพย์สินของลูกค้าของนางสาวทิพวรรณ์ ซึ่งนางสาวทิพย์วรรณยอมรับว่าได้ปลอมลายมือชื่อลูกค้าในใบคำขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของลูกค้า เพื่อมิให้ลูกค้าทราบข้อมูลใด ๆ จากบริษัทหลักทรัพย์

และต่อมาได้นำหลักฐานของลูกค้าและปลอมลายมือชื่อลูกค้าเพื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่บริษัทหลักทรัพย์อีกแห่งหนึ่ง หลังจากนั้นได้สั่งโอนหลักทรัพย์จากบัญชีของลูกค้าไปเข้าบัญชีบุคคลอื่นและบัญชีใหม่ที่ตนไปเปิดบัญชีไว้ในชื่อลูกค้าที่บริษัทหลักทรัพย์แห่งใหม่ และสั่งขายหลักทรัพย์นั้น แล้วนำเงินไปใช้ ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอลฯ ได้ลงโทษโดยการไล่ออกแล้ว

สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาว่า นางสาวทิพวรรณ์กระทำความผิดโดยมีการวางแผนอย่างเป็นขั้นตอน และมีการปิดบังอำพราง เพื่อไม่ให้ลูกค้าทราบถึงการโอนหลักทรัพย์ดังกล่าว และกระทำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการกระทำความผิดอย่างร้ายแรงและปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตามข้อ 11(1) แห่งประกาศ ก.ล.ต.เรื่องการให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน จึงสั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนของนางสาวทิพวรรณ์ ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2551 เป็นต้นไป

กรณีนายณัฐวุฒิ สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรายงานจาก บล.แอ๊คคินซัน(ASL) กรณีที่ลูกค้าร้องเรียนว่านายณัฐวุฒิตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนลูกค้าโดยพลการ ทำให้ลูกค้าได้รับผลขาดทุน ซึ่งจากการตรวจสอบเพิ่มเติม สำนักงาน ก.ล.ต. พบว่า นายณัฐวุฒิกระทำการดังกล่าวจริง ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตามข้อ 11(2) แห่งประกาศ สำนักงาน ก.ล.ต.เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2548

และเนื่องจากนายณัฐวุฒิเคยถูกสำนักงาน ก.ล.ต. ลงโทษสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนเป็นระยะเวลา 1 เดือนมาแล้วเมื่อเดือนกันยายน 2550 ในความผิดเดียวกันนี้ ในครั้งนี้สำนักงาน ก.ล.ต. จึงลงโทษในระดับที่สูงขึ้น โดยสั่งพักนายณัฐวุฒิในการเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2551 เป็นต้นไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ