BIG และบ.ย่อย ไตรมาส 3/60 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 130.85 ลบ.

ข่าวหุ้น-การเงิน 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 07:41 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย)

งวดไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 สรุปได้ดังนี้
                                  สอบทาน/ตรวจสอบ
                       สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน   (หน่วย : พันบาท)

                        ไตรมาส 3       งวด 9 เดือน

                   ปี    2560    2559    2560    2559
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ             130,845  125,732  525,322  526,526
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)          0.04    0.04    0.15    0.15

เราใช้ cookies เพื่อให้บริการที่ดีขึ้น การใช้เว็บ ryt9.com ต่อหมายถึงคุณได้ยอมรับข้อตกลงการใช้บริการของเราแล้ว