(แก้ไข) TNDT และบ.ย่อย ไตรมาส 3/61 ขาดทุนสุทธิ 1.6 ลบ.

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday November 14, 2018 13:36 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย) งวดไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 สรุปได้ดังนี้

สอบทาน/ตรวจสอบ

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน (หน่วย : พันบาท)

                        ไตรมาส 3        งวด 9 เดือน

                   ปี    2561    2560    2561    2560
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ              (1,566)   12,854  (13,047)   12,277
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)         (0.016)    0.129   (0.13)    0.123

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ