GPSC และบ.ย่อย ไตรมาส 2/62 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 1.08 พันลบ.

ข่าวหุ้น-การเงิน 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 08:05 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย)

งวดไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 สรุปได้ดังนี้
                                      สอบทาน/ตรวจสอบ
                          สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน   (หน่วย : พันบาท)

                         ไตรมาส 2         งวด 6 เดือน

                   ปี     2562     2561     2562     2561
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ             1,081,145  1,051,594  2,023,320  1,973,775
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)           0.72     0.70     1.35     1.32

แท็ก gps  

เราใช้ cookies เพื่อให้บริการที่ดีขึ้น การใช้เว็บ ryt9.com ต่อหมายถึงคุณได้ยอมรับข้อตกลงการใช้บริการของเราแล้ว