บอร์ด TUCC ให้นำสำรอง-ส่วนเกินมูลค่าหุ้นล้างขาดทุนสะสม 107.63 ลบ.

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday May 30, 2011 13:31 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นางสาวสุทธิรัตน์ เสวี กรรมการ บมจ.ไทยยูนีคคอยล์เซ็นเตอร์ (TUCC) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2554 ได้มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 569.25 ล้าน เป็น 311.748 ล้านบาท โดยลดทุนในส่วนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 257,501,268.00 หุ้น เป็นหุ้นสามัญ มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท

และอนุมัติการนำสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญมาล้างขาดทุนสะสมตามที่ปรากฎในงบการเงินที่ผ่านการสอบทานแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 โดยนำสำรองตามกฎหมายจำนวน 4.767 ล้านบาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 217.544 ล้านบาท นำมาล้างขาดทุนสะสมจำนวน 107.631 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้ผลขาดทุนสะสมของบริษัทคงเหลือ 0 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญคงเหลือจำนวน 114.68 ล้านบาท

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เป็นวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2554 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นใน วันที่ 13 มิถุนายน 2554 และให้รวมรวบรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพัก การโอนหุ้นในวันที่ 14 มิถุนายน 2554


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ