ก.ล.ต.สั่ง TUCC แก้ไขงบปี 54,Q1/55 เหตุผุ้สอบบัญชีไม่ให้ความเห็น

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday May 30, 2012 17:30 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งให้ บมจ. ไทยยูนีคคอยล์เซ็นเตอร์ (TUCC) แก้ไขงบการเงินประจำปี 2554 และงบการเงินงวดไตรมาส 1 ปี 2555 เนื่องจากผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน โดย TUCC จะต้องนำส่งงบการเงินฉบับแก้ไขที่ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้วต่อ ก.ล.ต. พร้อมทั้งเปิดเผยงบการเงินดังกล่าวต่อสาธารณชนภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2555

สืบเนื่องจาก ก.ล.ต. พบว่า ผู้สอบบัญชีได้เสนอรายงานการตรวจสอบโดยไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว เนื่องจากการบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย และลูกหนี้การค้าไม่เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป นอกจากนี้ผู้สอบบัญชียังไม่สามารถหาหลักฐานการตรวจสอบให้เป็นที่พอใจในเรื่องการตรวจสอบสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และรายการซื้อวัตถุดิบที่มีการชำระด้วยเช็คเงินสดในระหว่างปี 2554 ได้

ก.ล.ต. จึงแจ้งให้ TUCC แก้ไขงบการเงิน รวมทั้งให้ความร่วมมือแก่ผู้สอบบัญชีในการให้ข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ จนเป็นที่พอใจ และนำส่งงบการเงินฉบับที่แก้ไขและผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีแล้วต่อ ก.ล.ต. พร้อมทั้งเปิดเผยงบการเงินชุดที่แก้ไขต่อสาธารณชนภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2555


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ