ข่าวอินโฟเควสท์
08:00 แบงก์ชาติจีนเตรียมออกมาตรการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ LPR วันนี้ มุ่งหนุนศก.,ลดต้นทุนกู้ยืมภาคเอกชน   ธนาคารกลางจีน (PBOC) เตรียมออกมาตรการกำหน…
07:57 ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิเปิดบวก 42.19 จุด ขานรับข่าวสหรัฐขยายเวลาให้"หัวเว่ย"ซื้อสินค้า   ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวเปิดบวกในวันนี้ เนื่อง…
07:50 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Call & Put Options สิ้นวันที่ 19 ส.ค. 62   และ Put Options โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ดัง…
07:49 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Agriculture Futures สิ้นวันที่ 19 ส.ค. 62   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ดังนี้ (หน่วย: จำน…
07:48 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Currency Futures สิ้นวันที่ 19 ส.ค. 62   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ดังนี้ (หน่วย: จำนวนส…

ตลท.ให้ AJP กลับเข้าเทรดในตลาด mai ตั้งแต่ 11 ก.ย.นี้

ข่าวหุ้น-การเงิน สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- ศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556 18:20:51 น.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)ให้หลักทรัพย์ของบมจ.เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า (AJP) พ้นเหตุอาจถูกเพิกถอน โดยปลดเครื่องหมาย "SP" (Suspension) และ "NC" (Non-Compliance) รวมทั้งย้ายหลักทรัพย์ AJP ออกจากกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่แก้ไขการดำเนินงานไม่ได้ตามกำหนด (Non- Performing Group : NPG) และให้เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2556 เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2540 ตลาดหลักทรัพย์ประกาศให้ AJP เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ กรณีบริษัทได้หยุดการประกอบธุรกิจขุดแร่ดีบุกตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นมา ต่อมา AJP ได้ยื่นคำขอให้พ้นเหตุอาจถูกเพิกถอนและเปิดซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยบริษัทได้ปรับปรุงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานแล้วและแสดงให้เห็นว่าปัจจุบันบริษัทมีการประกอบธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ซึ่งได้รับสิทธิในการจัดหา และ/หรือ ผลิตโปรแกรมรายการโทรทัศน์ และ/หรือทำสัญญาร่วมผลิตรายการกับผู้ร่วมผลิตรายการโทรทัศน์ สำหรับช่องสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม จำนวน 16 ช่องสถานี เป็นระยะเวลา 10 ปี จากบริษัท เอ็ม วี เทเลวิชั่น(ไทยแลนด์) จำกัด รวมทั้งบริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ระดับชาติจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว

บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานเป็นเวลา 1 ปีก่อนยื่นคำขอ ซึ่งพิจารณาจากงบการเงินประจำปี 2555 เท่ากับ 24.87 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 117.79 ล้านบาท รวมทั้งสามารถแสดงได้ว่าบริษัทมีฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่มั่นคงตามสภาพธุรกิจของบริษัทไปอย่างต่อเนื่อง และบริษัทมีกำไรสุทธิในงวดสะสมก่อนยื่นคำขอ ซึ่งพิจารณาจากงบการเงินประจำไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 (งวด 6 เดือน ของปี 2556) มีกำไรสุทธิเท่ากับ 12.20 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 เท่ากับ 130 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน (Strategic Shareholders) ของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้วและผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งถือหุ้นรวมกัน 110,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55 ของทุนชำระแล้วให้คำรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ว่าจะไม่นำหลักทรัพย์ดังกล่าวของตนออกขายภายใน 1 ปี (Silent Period)นับแต่วันที่หลักทรัพย์ของ AJP กลับมาทำการซื้อขาย โดยได้รับการผ่อนผันให้เมื่อครบกำหนด 6 เดือนสามารถทยอยขายหลักทรัพย์ดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหลักทรัพย์ที่ถูกห้ามขาย

อนึ่ง เพื่อให้หลักทรัพย์ดังกล่าวสามารถซื้อขายได้ตามสภาพความเป็นจริง ตลาดหลักทรัพย์จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ 29 (1) และ (3) ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง การซื้อขาย การชำระราคา และการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2555 กำหนดให้หลักทรัพย์ของ AJP สามารถซื้อขายได้ โดยไม่มีกรอบราคา (Ceiling & Floor) ในวันที่ 11 กันยายน 2556

ข่าวที่เกี่ยวข้อง