ข่าวอินโฟเควสท์
20:12 "ยูไนเต็ดเฮลท์"เผยกำไร,รายได้สูงกว่าคาดในไตรมาส 2   ยูไนเต็ดเฮลท์ กรุ๊ป อิงค์ ซึ่งเป็นบริษัทประกันสุขภาพรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐ เปิดเผยตัวเลขกำไร…
19:53 สหรัฐเผยจำนวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานเพิ่มขึ้นสัปดาห์ที่แล้ว สอดคล้องคาดการณ์   กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า จำนวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการว่า…
19:50 BBL และบ.ย่อย ไตรมาส 2/62 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 9.34 พันลบ.   ธนาคารกรุงเทพ (BBL) รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2562 ธนาคารกรุงเทพและบริษัทย…
19:44 รมว.คลังสหรัฐเผยรัฐบาล-คองเกรสกำลังเจรจาเพิ่มเพดานหนี้ หวังเลี่ยงผิดนัดชำระหนี้   นายสตีเวน มนูชิน รมว.คลังสหรัฐ กล่าวว่า รัฐบาลและสภาคองเกรสกำ…
19:25 "มอร์แกน สแตนลีย์"เผยกำไร,รายได้สูงกว่าคาดในไตรมาส 2   มอร์แกน สแตนลีย์เปิดเผยว่า ทางธนาคารมีกำไรและรายได้ในไตรมาส 2 สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดก…

DTAC มีมติเพิกถอนหุ้นจากตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ เทรดวันสุดท้าย 16 ก.ย.57

ข่าวหุ้น-การเงิน สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- พุธที่ 11 มิถุนายน 2557 09:05:20 น.

นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 57 มีมติอนุมัติการเพิกถอนหุ้นของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนบนกระดานหลักของ The Singapore Exchange Securities Trading Limited (ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ประสงค์จะขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (การเพิกถอนหุ้น) บนกระดานหลัก (Mainboard) ของ The Singapore Exchange Securities Trading Limited (ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์) โดยสมัครใจ

โดย กำหนดวันที่ 16 ก.ย. 57 เป็นวันสุดท้ายของการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ และวันที่ 17 ก.ย. 57 มีผลตั้งแต่เวลา 9.00 น.(ตามเวลาในประเทศสิงคโปร์) เป็นวันแรกระงับการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ และวันที่ 22 ก.ย.57 ไม่ช้ากว่าเวลา 10.00 น. (ตามเวลาในประเทศสิงคโปร์) เป็นวันสุดท้ายที่ผู้ถือหุ้นที่ฝากหุ้นกับ CDP สามารถนำส่งแบบฟอร์มคำขอโอนหุ้นให้แก่ CDP และกำหนดวันที่ 29 ก.ย. 57 เป็นวันเพิกถอนหุ้นจากตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์

ทั้งนี้ ปริมาณการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์มีจำนวนค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นของบริษัทฯ ผ่าน The Central Depository (Pte) Limited (“CDP" และผู้ถือหุ้นดังกล่าวเรียกว่า “ผู้ถือหุ้นที่ฝากหุ้นกับ CDP") มีจำนวนจำกัด

เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีและไม่ประสงค์จะทำการระดมทุนเพิ่มเติมโดยวิธีการออกหุ้นเพิ่มทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ โดยบริษัทฯ จะทำการระดมทุนเพิ่มเติม (ถ้ามี) ในอนาคตผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การเพิกถอนหุ้นจะทำให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจดทะเบียนหลักทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายและการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจดทะเบียนหลักทรัพย์ และนำค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้ดังกล่าวไปใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

ในกรณีที่บริษัทฯ ขอเพิกถอนหุ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ภายหลังระยะเวลา 3 ปีนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนสถานะการจดทะเบียนหลักทรัพย์สิ้นสุดลง (“ระยะเวลาครบกำหนด") การเพิกถอนหุ้นจะดำเนินการตามกฎหมายไทยและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

เนื่องจากการเพิกถอนหุ้นจากตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์จะดำเนินการหลังระยะเวลาครบกำหนดสิ้นสุดลง บริษัทฯ จึงไม่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องการเพิกถอนหุ้นในคู่มือการจดทะเบียนหลักทรัพย์ ดังนั้น การเพิกถอนหุ้นจึงไม่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น และจะไม่มีการเสนอทางเลือกอื่นให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเพิกถอนหุ้นในครั้งนี้

บริษัทฯ ได้ยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์เพื่อขออนุมัติการเพิกถอนหุ้น โดยเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ได้ยืนยันว่า ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ไม่มีข้อคัดค้านต่อการขอเพิกถอนหุ้นดังกล่าว โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ แจ้งการเพิกถอนหุ้นจากตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ผ่าน SGXNet โดยทันที

2. บริษัทฯ นำส่งหนังสือถึงผู้ถือหุ้น (“หนังสือถึงผู้ถือหุ้น") ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันเพิกถอนหุ้นจากตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์

3. หนังสือถึงผู้ถือหุ้นชี้แจงขั้นตอนการโอนหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน

ในการนี้ ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ได้รับคำรับรองจาก บริษัทฯ ว่า บริษัทฯ จะเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมการโอนหุ้นจาก The Central Depository (Pte) Limited ไปยังบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ") สำหรับผู้ถือหุ้นซึ่งดำเนินการโอนหุ้นก่อนวันเพิกถอนหุ้นจากตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ควรชี้แจ้งด้วยว่า ผู้ถือหุ้นที่ฝากหุ้นกับ CDP ซึ่งไม่ดำเนินการใด ๆ ก่อนวันเพิกถอนหุ้นจากตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ จะต้องดำเนินการโอนหุ้นของตนไปยังศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ด้วยตนเอง หากมีความประสงค์ที่จะซื้อขายหุ้นดังกล่าวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คำยืนยันของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ว่า ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ไม่มีข้อคัดค้านต่อการขอเพิกถอนหุ้นดังกล่าวไม่เป็นการรับรองถึงความสมเหตุสมผลของการเพิกถอนหุ้นในครั้งนี้ หรือการดำเนินการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ

ผลของการเพิกถอนหุ้นต่อผู้ถือหุ้น

การซื้อขายหุ้น การเพิกถอนหุ้นจะส่งผลให้หุ้นของบริษัทฯ ถูกถอนออกจากกระดานหลักของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ อย่างไรก็ดี ผู้ถือหุ้นยังสามารถซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ เนื่องจากบริษัทฯ จะยังคงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ การเพิกถอนหุ้นจะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงและสิทธิในการได้รับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

ผู้ถือหุ้นที่ฝากหุ้นกับ CDP ผู้ถือหุ้นที่ฝากหุ้นกับ CDP ซึ่งประสงค์จะซื้อขายหุ้นของตนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สามารถโอนหุ้นของตนจาก CDP ไปยังบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ") ได้ ตั้งแต่วันที่ออกเอกสารฉบับนี้จนถึงเวลา 10.00 น. (ตามเวลาในประเทศสิงคโปร์) ของวันที่ 22 กันยายน 25571 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่ผู้ถือหุ้นที่ฝากหุ้นกับ CDP สามารถส่งแบบฟอร์มคำขอโอนหุ้น ให้แก่ CDP (“ระยะเวลาการโอนหุ้น") ได้

ในการโอนหุ้นจาก CDP ไปยังศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ (และซื้อขายหุ้นนั้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ผู้ถือหุ้นที่ฝากหุ้นกับ CDP จะต้องนำส่งแบบฟอร์มคำขอโอนหุ้น (“แบบฟอร์มคำขอโอนหุ้น") ต่อ CDP โดยตรงหรือผ่านตัวแทนรับฝากหลักทรัพย์ในประเทศสิงคโปร์ และสั่งให้ (1) นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ซึ่งเป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้รับอนุญาตให้ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในประเทศไทย") หรือ (2) นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศสิงคโปร์ และสามารถซื้อขายหุ้นหรืออำนวยความสะดวกในการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ผ่านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในประเทศไทย) (บุคคลใน (1) และ (2) เรียกว่า “นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง") รับโอนหุ้นดังกล่าวจาก CDP (“การโอนหุ้น") ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่ฝากหุ้นกับ CDP จะต้องมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องด้วยเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ฝากหุ้นกับ CDP ซึ่งไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และอาจไม่มั่นใจเรื่องการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งสามารถใช้สำหรับการโอนหุ้นได้ บริษัทฯ ได้ประสานงานกับ CIMB Securities (Singapore) Pte. Ltd. (“CIMB Securities") เพื่อให้บริการในเรื่องดังกล่าวสำหรับผู้ถือหุ้นที่ฝากหุ้นกับ CDP โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถติดต่อ CIMB Securities

ข่าวที่เกี่ยวข้อง