(เพิ่มเติม) PSTC ลงทุน 150 ลบ.เข้าซื้อหุ้น 55% ในโรงไฟฟ้า"เวลล์ โคราชฯ",เล็งออก BE ไม่เกิน 200 ลบ.

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday June 1, 2016 09:29 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี (PSTC) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จำกัด (PSTE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าลงทุนซื้อหุ้นในบริษัท เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี จำกัด (เวลล์ โคราช) จานวน 12,600,000 หุ้น คิดเป็นเงินมูลค่า 148.50 ล้านบาท จากบริษัท นิวแมน กรีน จำกัด (นิวแมน กรีน) และ จำนวน 2,800,000 หุ้น คิดเป็นเงินมูลค่า 1.50 ล้านบาท จากบริษัท รัชฎา พาวเวอร์ จำกัด (รัชฎาฯ) รวมเป็นจำนวนหุ้น 15,400,000 หุ้น คิดเป็นเงินประมาณ 150 ล้านบาท โดยบริษัทมีสัดส่วนการลงทุน 55%

PSTC แจ้งเพิ่มเติมว่า บริษัทยังจะใช้คืนเงินกู้ยืมจากกลุ่มผู้ขายหุ้น เวลล์ โคราช เป็นจำนวนเงินประมาณ 200 ล้านบาท ทำให้มูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งโครงการไม่เกิน 350 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะมีการชำระราคาซื้อขายหุ้นและโอนหุ้นแล้วเสร็จประมาณเดือนก.ค.59

พร้อมกันนั้นคณะกรรมการบริษัทยังมีมติอนุมติให้บริษัทออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้น อายุไม่เกิน 270 วัน จำนวนเงินต้นจะมีมูลค่าไม่เกิน 200 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือ การขยายการลงทุน และ/หรือ ชำระคืนหนี้ โดยจะเสนอขายให้นักลงทุนเฉพาะเจาะจง ซึ่งเป็นนักลงทุนสถาบัน หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

สำรหับ เวลล์ โคราช เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากเปลือกไม้ และเศษไม้ ในจ.บุรีรัมย์ มีกำลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) สูงสุด 8 เมกะวัตต์ ระยะเวลา 5 ปีและต่อเนื่องครั้งละ 5 ปีโดยอัตโนมัติ ซึ่งได้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้วเมื่อ 24 ก.ค.58 และเหลือเวลารับ Adder ที่ 0.30 บาท/เมกะวัตต์ เป็นเวลาประมาณอีก 6 ปี 1 เดือน

แต่อย่างไรก็ตามคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ประกาศให้บริษัทสามารถเลือกที่จะอยู่ในนรูปแบบ Adder เดิม หรือเปลี่ยนเป็นรูปแบบ Feed-in-Tariff (FiT) ได้ซึ่งทางบริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงเป็นแบบ FiT โดยมีอัตรา FiT อยู่ที่ 4.54 บาท/หน่วย เป็นระยะเวลา 7 ปีแรก และอัตรา 4.24 บาท/หน่วยเป็นระยะเวลา 9 ปี

คณะกรรมการของ PSTC เห็นว่าการเข้าซื้อเวลล์ โคราช จะมีประโยชน์เพราะบริษัทมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ และเวลล์ โคราช ยังมีหนังสือสัญญาซื้อขายวัตถุดิบเปลือกยูคาลิปตัส เป็นเวลา 5 ปี ในราคาตันละ 360 บาท (รวมค่าขนส่ง) และอยู่ระหว่างมองหาผู้จำหน่ายอื่นเพิ่มเติมและส่งเสริมการปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดหาวัตถุดิบ

ขณะที่ในช่วงที่ผ่านมาผลประกอบการของเวลล์ โคราช มีผลขาดทุนจากการดำเนินงานเนื่องจากกลุ่มผู้ขายไม่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าชีวมวล ประกอบกับภาครัฐได้อนุมัติให้สามารถเปลี่ยนอัตราการรับซื้อไฟฟ้าจาก Adder เป็น FiT ซึ่งส่งผลต่อรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นมาก


แท็ก นิวแมน   โคราช  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ