SPORT จะเพิ่มทุน 397.96 ล้านหุ้น ส่วนใหญ่ขาย RO สัดส่วน 1:1 ราคาหุ้นละ 1 บาท

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday August 28, 2017 07:55 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.สยามสปอร์ต ซินดิเคท (SPORT) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันศุกร์ มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยออกหุ้นใหม่ 397.96 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 1 บาท โดยจัดสรรไม่เกิน 376.81 ล้านหุ้น เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) ในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ที่ราคาหุ้นละ 1 บาท กำหนดจองซื้อวันที่ 16-20 ต.ค.60 ส่วนหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือไม่เกิน 21.15 ล้านหุ้น จะใช้รองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 5 และครั้งที่ 6 หรือ SPORT-W5 และ SPORT-W6 ตามลำดับ

อย่างไรก็ตามก่อนการเพิ่มทุนดังกล่าวบริษัทจะลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย หลังจากนั้นให้เพิ่มทุนโดยการออกหุ้นใหม่ 397.96 ล้านหุ้น ซึ่งจะทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนเพิ่มเป็น 937.48 ล้านบาท จากเดิมที่ 539.52 ล้านบาท

สำหรับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน เพื่อเพิ่มส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและลดความเสี่ยงในการเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงเพื่อใช้ชำระหนี้สิน และลดภาระต้นทุนทางการเงิน โดยบริษัทมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 780.23 ล้านบาท ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิ.ย.60 ตลอดจนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทและพัฒนาศักยภาพของธุรกิจเพื่อก่อให้เกิดรายได้


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ