QTC จะเพิ่มทุน 70 ล้านหุ้น ขาย PP ราคาหุ้นละ 13 บาท รองรับแผนซื้อโรงไฟฟ้าในไทย-ญี่ปุ่นใน Q4/60

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday September 8, 2017 08:19 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.คิวทีซี เอนเนอร์ยี (QTC) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวานนี้ (7 ก.ย.) อนุมัตินำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยออกหุ้นใหม่ 70 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 1 บาท เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (PP) คือ นาย Phoukhaokham Pravoraxay และ/หรือ นายพีรณัฏฐ์ ตันติพจน์ ในราคาหุ้นละ 13 บาท มูลค่ารวม 910 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามเพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลในวงจำกัด จะสามารถลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้จริง คณะกรรมการได้กำหนดให้บุคคลในวงจำกัดส่งมอบเงินมัดจำจำนวน 80 ล้านบาท ให้แก่บริษัทภายในวันที่ 14 ก.ย.60 หากบริษัทไม่ได้รับเงินมัดจำดังกล่าวภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด ให้บริษัทจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อยกเลิกการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเสนอขายสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด และการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงยกเลิกการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2560

สำหรับบุคคลในวงจำกัดทั้ง 2 รายดังกล่าวเป็นักธุรกิจ โดยนาย Phoukhaokham Pravoraxay มีสัญชาติลาว และนายพีรณัฏฐ์ ตันติพจน์ มีสัญชาติไทย โดยปัจจุบันนายพีรณัฏฐ์ ถือหุ้นในบริษัทสัดส่วน 2.22%

ทั้งนี้ ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งนี้ จะทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนเพิ่มเป็น 429.24 ล้านบาท จากเดิมที่ 359.24 ล้านบาทโดยบริษัทจะนำเงินที่ได้ไปใช้เป็นแหล่งเงินทุนสำรอง สำหรับโครงการลงทุนในปัจจุบัน แหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนในโครงการในอนาคต รวมถึงเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

ตามแผนการลงทุนสำหรับโครงการในปัจจุบันภายในปี 60 ได้แก่ เงินค่าหุ้นสามัญของบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) (GEPT) จำนวน 63.24 ล้านบาท ,เงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ GEPT จำนวน 4.51 ล้านบาท และเงินสำหรับชำระค่าหุ้นสามัญของบริษัท แอล โซล่าร์ 1 จำกัด (L Solar1) จำนวน 272.09 ล้านบาท

โครงการลงทุนในอนาคตที่อยู่ในระหว่างการศึกษาและยังไม่ได้ตัดสินใจเข้าลงทุน ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ในประเทศไทย กำลังผลิตตามสัญญารวม 6.64 เมกะวัตต์ ซึ่งดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วตั้งแต่ปี 59 และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น กำลังผลิตตามสัญญารวม 32.27 เมกะวัตต์ ซึ่งปัจจุบันเดินเครื่องผลิตเชิงพาณิชย์แล้ว 1.5 เมกะวัตต์ ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการพัฒนา โดยในเบื้องต้นนั้นบริษัทคาดว่าจะเข้าลงทุนในสัดส่วน 51% ของหุ้นทั้งหมดของทั้ง 2 โครงการ ซึ่งจากการศึกษาเบื้องต้นบริษัทคาดว่าจะมีความต้องการเงินลงทุนเพื่อนำมาใช้ลงทุนทั้งหมดจำนวนไม่เกิน 210 ล้านบาท และ 320 ล้านบาท ตามลำดับ

ความคืบหน้าของการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเป็นที่น่าพอใจ และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงที่บริษัทจะเข้าลงทุนในอนาคต โดยบริษัทคาดว่าจะสามารถเข้าลงทุนได้ภายในไตรมาสที7 4/60 หากบริษัทได้เข้าเจรจาและบรรลุข้อตกลงในเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ขาย รวมถึงได้รับการอนุมัติการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามขั้นตอนและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว และบริษัทคาดว่าจะได้รับ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในอัตราประมาณ 8% จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ในประเทศไทย และประมาณ 10% จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น

นอกจากนี้ ปัจจุบันบริษัทอยู่ในระหว่างเจรจา และศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของโครงการโรงไฟฟ้าอีกหลายโครงการ และจะพิจารณาคัดเลือกโครงการที่มีความน่าสนใจ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการต่อไป โดยคาดว่าจะสามารถศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการได้แล้วเสร็จในระหว่างปี 61-62 ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการเจรจาเพื่อเข้าลงทุนต่อไปในอนาคต จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมของเงินทุนของบริษัทให้มีเพียงพอต่อการขยายธุรกิจดังกล่าว


แท็ก ญี่ปุ่น   (QTC)  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ