KC เผย 2 ผู้บริหารที่ถูกก.ล.ต.กล่าวโทษ พ้นจากตำแหน่งแล้วเมื่อ 5 ม.ค.,ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday January 8, 2018 09:17 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ (KC) แจ้งว่าตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษผู้บริหารและอดีตผู้บริหารของบริษัทนั้น ปัจจุบันมีบุคคลที่ถูกกล่าวโทษกรณีบันทึกบัญชีไม่ถูกต้องจำนวน 2 ราย ที่ปัจจุบันยังคงดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ได้แก่ 1) นายกิติสาร มุขดี กรรมการและกรรมการผู้จัดการ 2) นายธีราสิทธิ์ แสงเงินผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกฎหมาย ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัท ซึ่งบุคคลทั้งสองรายเข้าข่ายมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจในการเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนตามประกาศ ก.ล.ต. ตามนิยามของ “ผู้บริหาร" ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 3/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560

ดังนั้น จึงส่งผลให้กรรมการและผู้บริหารทั้ง 2 ราย พ้นจากตำแหน่ง และไม่สามารถเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และบริษัทจดทะเบียนได้ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

ทั้งนี้ บริษัทได้รับทราบเรื่องดังกล่าวในวันที่ 5 มกราคม 2561 และบุคคลทั้ง 2 ราย ได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 ซึ่งบริษัทกำลังพิจารณาหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว อย่างไรก็ตามการพ้นจากตำแหน่งผู้บริหารดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทแต่อย่างใด

สำหรับกรณีการพ้นจากตำแหน่งกรรมการของนายกิติสาร มุขดี นั้น ส่งผลให้จำนวนกรรมการของบริษัท ไม่ครบจำนวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งบริษัทจะเร่งสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งแทนโดยเร็ว


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ