TNDT ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บ.ที่เกี่ยวโยงทำโครงการพลังงานสะอาด พร้อมคาดหวังเข้าลงทุนในอนาคต

ข่าวหุ้น-การเงิน 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 15:01 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.ไทย เอ็น ดี ที (TNDT) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวานนี้ (27 ส.ค.) อนุมัติให้บริษัทให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท พุทธรักษา เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัที่ที่เกี่ยวโยงเนื่องจากมีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน โดยจะค้ำประกันเงินกู้กับสถาบันการเงิน เพื่อดำเนินโครงการพลังงานสะอาด ซึ่งจะทำให้บริษัทมีโอกาสในการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์การดำเนินงาน รวมถึงโอกาสและความเป็นไปได้ในการเข้าลงทุนในบริษัท พุทธรักษา เพาเวอร์ จำกัดในอนาคตด้วย

บริษัท พุทธรักษา เพาเวอร์ จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานสะอาด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ,พลังงานลม ,พลังงานหมุนเวียน และพลังงานทดแทน โดยมีนางสาวชมเดือน ศตวุฒิ ถือหุ้น 100% ขณะที่นางสาวชมเดือน ถือหุ้นใน TNDT สัดส่วน 37.83%

ทั้งนี้ บริษัท พุทธรักษา เพาเวอร์ จำกัด ได้รับโอกาสในโครงการพลังงานจำนวน 4 โครงการ โดย 2 โครงการได้รับทุนสนับสนุน 100% จากแหล่งเงินทุนต่างประเทศ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท ขณะที่อีก 2 โครงการ ได้รับเงินทุนสนับสนุนเพียง 60% ของมูลค่าโครงการจากธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ทำให้ส่วนที่เหลืออีก 40% มีความจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากบริษัท เพื่อเป็นผู้ค้ำประกันโครงการ โดยวางหลักประกันกับ KBANK ได้แก่ ที่ดิน 2 แปลงในจ.ระยอง ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท มีราคาประเมินหลักประกันรวมทั้งสิ้น 71.51 ล้านบาท

เหตุผลในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินครั้งนี้ เนื่องจากบริษัทจะได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นตอนการดำเนินงาน รวมถึงโอกาสและความเป็นไปได้ในการเข้าไปลงทุนในบริษัท พุทธรักษา เพาเวอร์ จำกัดในอนาคต และจะสามารถสร้างผลประโยชน์ในระยะยาวให้แก่บริษัท รวมถึงเพิ่มสายธุรกิจด้านพลังงานตามแผนธุรกิจที่ได้วางไว้ด้วยเช่นกัน

สำหรับมูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ ประกอบด้วย โครงการที่ 1 อนุมัติวงเงินจำนวน 10.1 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขผ่อนชำระ 84 งวด งวดละ 169,506.19 บาท อัตราดอกเบี้ย 3.75% (Flat Rate) และโครงการที่ 2 อนุมัติวงเงินจำนวน 10.8 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขผ่อนชำระ 84 งวด งวดละ 181,320.06 บาท อัตราดอกเบี้ย 3.75% (Flat Rate) ขณะที่บริษัทเข้าค้ำประกันโครงการ จำนวนเงิน 13 ล้านบาท โดยภาระการผ่อนชำระกับ KBANK เป็นของบริษัท พุทธรักษา เพาเวอร์ จำกัดทั้งหมด ซึ่งการผ่อนชำระดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ