(เพิ่มเติม) BDMS จะขายหุ้นทั้งหมด 38.24% ใน RAM มูลค่า 1.28 หมื่นลบ. ให้นลท. 4 ราย รวม VIBHA คาดแล้วเสร็จในก.พ.

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday January 11, 2019 18:03 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2562 ในวันนี้ (11 ม.ค.) มีมติอนุมัติให้บริษัทขายหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่จำนวน 4.59 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 38.24% ในบมจ.โรงพยาบาลรามคำแหง (RAM) คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1.28 หมื่นล้านบาท ให้กับนักลงทุน 4 ราย โดยภายหลังการขายหุ้นครั้งนี้จะทำให้บริษัทไม่มีสัดส่วนการถือหุ้นใน RAM

สำหรับนักลงทุน 4 ราย ประกอบด้วย Cypress Consolidated Healthcare Pte.,Ltd จำนวน 2.4 ล้านหุ้น ,บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด จำนวน 9.89 แสนหุ้น ,บริษัท สินแพทย์ จำกัด จำนวน 7 แสนหุ้น และบมจ.โรงพยาบาลวิภาวดี (VIBHA) จำนวน 5 แสนหุ้น โดยผู้ซื้อทั้ง 4 รายไม่ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท

ทั้งนี้ ในวันนี้ (11 ม.ค.) บริษัทได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับผู้ซื้อแต่ละรายคนละฉบับ และคาดว่าการทำรายการดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในเดือน ก.พ.62

ด้าน VIBHA แจ้งเพิ่มเติมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวันนี้ มีมติอนุมัติให้บริษัทซื้อหุ้นของ RAM จาก BDMS จำนวน 5 แสนหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 4.17% ที่ราคาหุ้นละ 2,800 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 1.4 พันล้านบาท ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทใน RAM เพิ่มเป็น 13.07% จากเดิมที่ถือหุ้น RAM ผ่านบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ในสัดส่วน 8.9%

สำหรับแหล่งเงินลงทุนครั้งนี้ จะมาจากเงินกู้ระยาวจากสถาบันการเงิน จำนวน 1.4 พันล้านบาท ดอกเบี้ยเงินกู้ระยะเวลา 4 ปี อีกจำนวน 87.50 ล้านบาท รวมเงินลงทุนประมาณ 1.49 พันล้านบาท โดยบริษัทสามารถจะชำระคืนเงินต้นได้ไม่ต่ำกว่า 420 ล้านบาท ในเดือนก.ย.62 และมิ.ย.63 จากเงินที่ได้จากการใช้สิทธิแปลงสภาพ VIBHA-W2 ครั้งที่ 4 และครั้งที่ 5

นอกจากนี้ยังมีเงินจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของ VIBHA-W3 อีก 4 ครั้งในเดือนก.ย. 62-65 จำนวน 3 พันล้านบาท และเงินจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ ESOP-W2 อีกจำนวน 900 ล้านบาท ในเดือนก.ย.62-65 และครั้งที่ 6 (สุดท้าย) ในวันที่ 14 มิ.ย.66 ซึ่งทางบริษัทสามารถที่จะบริหารจัดการด้านการเงินไม่ให้กระทบถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น

การเข้าลงทุนใน RAM เพิ่มครั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะได้รับประโยชน์ในด้านความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจาก RAM มีบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยทางตรงและทางอ้อมจำนวน 16 บริษัท บริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยทางตรงและทางอ้อม จำนวน 11 บริษัท รวมแล้วมีบริษัทในเครือรวมกว่า 27 บริษัท จากการที่ RAM มีศักยภาพในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ รวมถึงเครื่องมือแพทย์ จะสามารถช่วยให้บริษัทลดต้นทุนดังกล่าวได้

ขณะที่ RAM แจ้งว่าภายหลังการขายหุ้นทั้งหมดของ BDMS ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ครั้งนี้ จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นเปลี่ยนแปลงไป โดย Cypress Consolidated Healthcare Pte.,Ltd เข้ามาถือหุ้น 20% , บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด ถือหุ้นเพิ่มเป็น 18.78% จากเดิม 10.54% ,บริษัท สินแพทย์ จำกัด ถือหุ้นเพิ่มเป็น 13.02% จากเดิม 7.19% และ VIBHA เข้ามาถือหุ้น 4.17%


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ