POLAR เผย จนท.พิทักษ์ทรัพย์ตัดสิทธิเจ้าหนี้เพิ่มอีก 5 รายคงเหลือยอดหนี้ 263 ลบ.คาดหลุดพ้นการล้มละลาย

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday June 11, 2019 18:14 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.โพลาริส แคปปิตัล (POLAR) รายงานความคืบหน้ากรณีศาลล้มละลายกลางมีคำสังพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดว่า ตามที่ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสังพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทฯในฐานะลูกหนี้เด็ดขาดและบริษัทฯได้ยืนคำร้องขอประนอมหนีต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แล้ว ต่อมาเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้มีการเรียกประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก ในวันที่ 11 มิ.ย.62 เพื่อปรึกษาว่าจะควรยอมรับ คำขอประนอมหนี้ของลูกหนี้หรือควรขอให้ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายและปรึกษาถึงวิธีที่จะจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ต่อไป โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต้องโฆษณากำหนดวันเวลา และสถานที่ที่จะประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก และต้องส่งหมายแจ้งไปยังเจ้าหนี้ทั้งหลายให้ทราบด้วยนั้น แต่ปรากฏว่าการเรียกประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกดังกล่าว ผลการส่งหมายแจ้งไปยังเจ้าหนี้ทั้งหลายไม่ชอบตามที กฎหมายกำหนดไว้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงมีคำสั่งงดการประชุมเจ้าหนี้ครังแรก และมีคำสั่งเรียกประชุมเจ้าหนี้เป็นวันที่ 9 ก.ค.62

นอกจากนั้น ตามที่บริษัทเคยรายงานว่ามีผู้อ้างว่าเป็นเจ้าหนี้ที่ได้ไปยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ รวมจำนวน 12 ราย โดยมียอดหนีรวมทังสิน 3,912 ล้านบาทเศษ และต่อมาเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ได้มีคำสั่งยกคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ไปแล้ว จำนวน 5 รายนั้น

บัดนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้มีคำสั่งยกคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้เพิ่มอีกจำนวน 5 ราย รวมของเดิมเท่ากับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ได้มีคำสั่งยกคำขอรับชำระหนี้ไปแล้ว รวมเป็นจำนวน 10 ราย จำนวนหนี้ที่ถูกตัดสิทธิไปแล้ว เป็นจำนวนเงิน 3,649 ล้านบาทเศษ เท่ากับจำนวนเจ้าหนี้ที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ คงเหลืออยู่เพียง 2 ราย มียอดหนี้ที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาเหลือเพียง 263 ล้านบาทเศษเท่านั้น

และเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับทรัพย์สินจำนวน 5,044 ล้านบาทเศษ ที่ปรากฏในงบการเงินปี 2559 แล้ว นายอุรุชา จันทร์หง่อม ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นว่า บริษัทฯมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน เกินกว่า 19 เท่า และบริษัทฯมิได้มีหนี้สินล้นพ้นตัวแต่อย่างใด ดังนั้น ขั้นตอนหลังจากมีการประชุมเจ้าหนี้และการประนอมหนี้แล้วเสร็จ บริษัทฯจะถูก "ยกเลิกการล้มละลาย" ตามมาตรา 135 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย แต่อย่างไรก็ดี ในกรณีดังกล่าวขึ้นอยู่กับผลการตัดสินของศาลล้มละลายกลาง

อนึ่ง ตามที่บริษัทฯ ได้เคยรายงานเกี่ยวกับเรื่องบริษัทฯจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทย่อยทัง 5 และเรื่องจัดหาผู้สอบบัญชีนัน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ คณะกรรมการบริษัท มีเจตนาเร่งรัดดำเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ฯและเหตุล้มละลาย เพื่อให้บริษัทฯพ้นจากเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ฯและพ้นจากกระบวนการพิจารณาคดีล้มละลายโดยเร็ว


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ