GLOW เตรียมถกผถห. 13 ส.ค.พิจารณาเพิกถอนหุ้นจากตลท. หลัง GPSC จะทำเทนเดอร์ฯหุ้นที่เหลืออีก 4.75%

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday June 21, 2019 08:59 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.โกลว์ พลังงาน (GLOW) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวานนี้ (20 มิ.ย.) อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหุ้น หลังจากที่ที่บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน 95.25% มีความประสงค์จะทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัทในส่วนที่เหลือจำนวน 69.53 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 4.75% เพื่อทำการเพิกถอนหุ้น GLOW จากตลาดหลักทรัพย์ฯในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 90.8136 บาท

พร้อมกันนี้อนุมัติให้ความเห็นชอบของกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียให้แต่งตั้ง บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และเสนอแนะความเห็นต่อผู้ถือหุ้นประกอบการพิจารณา

ทั้งนี้ กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 13 ส.ค.62 เพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ