SAMTEL ได้งานงานติดตั้งระบบเครือข่ายโทรคมนาคมทหาร-ติดตั้ง CCTV รวมมูลค่ากว่า 767 ลบ.

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday June 26, 2019 13:18 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ. สามารถเทลคอม (SAMTEL) แจ้งว่า บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น 99.99% ได้งานรับจ้างงานโครงการต่างๆ รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ ประกบอด้วย 1. ได้รับหนังสือแจ้งตกลงซื้องานติดตั้งระบบเครือข่ายโทรคมนาคมทหาร และอุปกรณ์ประกอบระบบ ตามโครงการพัฒนาระบบโทรคมนาคมทหาร ประจำปี งบประมาณ 2562-2564 จากกองบัญชาการกองทัพไทย เมื่อวันที 17 มิถุนายน 2562 เพื่อดำเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายโทรคมนาคมทหาร และอุปกรณ์ประกอบระบบ โดยมีมูลค่างานรวมทั้งสิ้น 598.8 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาดำเนินการ 910 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาและให้บริษัทย่อยนำเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการจัดทำสัญญา และลงนามในสัญญาต่อไป

2. ได้รับหนังสือแจ้งงานจ้างจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณสวนสาธารณะ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กับกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที 20 มิถุนายน 2562 เพื่อดำเนินการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีมูลค่างานรวมทั้งสิ้น 168.64 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาดำเนินการ 270 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาและให้บริษัทย่อยนำเอกสารหลักฐานที่เกียวข้อง เพื่อประกอบการจัดทำสัญญา และลงนามในสัญญาต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ