PPPM แต่งตั้งประธานกรรมการ-CEO คนใหม่แทนคนเดิมที่ลาออก พร้อมตั้งผอ.บัญชีใหม่ มีผล 15 ส.ค.

ข่าวหุ้น-การเงิน 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 09:02 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.พีพี ไพร์ม (PPPM) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวานนี้ รับทราบการลาออกของ พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ จากตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร โดยการลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป พร้อมทั้งแต่งตั้ง นายวรุณ อัตถากร เข้าดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหาร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

นอกจากนี้แต่งตั้ง นายประวีณ ดีขจรเดช เข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

ขณะเดียวกันรับทราบการลาออกของ พลอากาศเอกพิธพร กลิ่นเฟื่อง จากตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท โดยการลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป พร้อมทั้งแต่งตั้ง นายปริน ชนันทรานนท์ เข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

คณะกรรมการบริษัทรับทราบการลาออกของ นางนที ชวนสนิท จากตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ โดยการลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป และแต่งตั้ง นายบุญจริง ชลวิโรจน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

พร้อมทั้งแต่งตั้ง นายธีระ กิติจารุรัตน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป


แท็ก บัญชี   พีพี  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ