(เพิ่มเติม) ตลท.รับหลักทรัพย์ BC เข้าซื้อขายใน mai ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย.62

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday November 13, 2019 17:13 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รับหลักทรัพย์บมจ.บูทิค คอร์ปอเรชั่น ใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ BC เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง กำหนดวันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และวันที่เริ่มทำการซื้อขาย ในวันที่ 14 พ.ย.62 โดยมีจำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท.และหุ้นชำระแล้ว 507 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นทุนชำระแล้ว 507 ล้านบาท

BC ประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบสร้าง-ดำเนินงาน-ขาย (Build-Operate-Sell : BOS) อสังหาริมทรัพย์ประเภท โรงแรม เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ศูนย์การค้า และอาคารสำนักงานให้เช่า รวมถึงให้บริการด้านบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ โดยบริษัทเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 167 ล้านหุ้น ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 2.86 บาท

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาด mai เปิดเผยว่า BC ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายในรูปแบบสร้าง-ดำเนินงาน-ขาย (Build-Operate-Sell : BOS) ประเภทโรงแรม เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้า เช่น ศูนย์การค้า และอาคารสำนักงานให้เช่า บนทำเลที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ เช่น ย่านสุขุมวิท และเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ เช่น พัทยา ภูเก็ต และเชียงใหม่

ที่ผ่านมา BC ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยสะท้อนจากโครงการรูปแบบ BOS ที่จำหน่ายออกไปแล้ว จำนวน 6 โครงการ มูลค่ารวม 3,525 ล้านบาท ปัจจุบันมีโครงการที่เปิดดำเนินการ จำนวน 9 โครงการ นอกจากนี้ มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนา จำนวน 8 โครงการ รวมถึง BC ยังให้บริการด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์อีกด้วย

BC มีทุนชำระแล้ว 507 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 340 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 167 ล้านหุ้น เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) โดยเสนอขายในวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2562 ในราคาหุ้นละ 2.86 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 477.62 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,450.02 ล้านบาท

ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (P/BV) ที่ 2.47 เท่า โดยคำนวณจากส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งเท่ากับ 585.61 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้จำนวน 507 ล้านหุ้น (Fully Diluted) จะได้มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นเท่ากับ 1.16 บาทต่อหุ้น โดยมีบริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

นายปรับชะรันซิงห์ ทักราล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BC เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลัก คือการสร้างโอกาสในการลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบใหม่ให้แก่ผู้ร่วมลงทุน ทำให้ BC สามารถเพิ่มผลตอบแทนจากการนำเงินกำไรที่ได้รับจากการขายโครงการไปลงทุนในโครงการที่มีศักยภาพใหม่ๆ ในอนาคต โดยทุกโครงการของ BC ตั้งอยู่ในทำเลที่ดี ทีมงานด้านบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่มีประสบการณ์สูง ทำให้บริษัทเชื่อว่าผลงานจะเป็นไปตามแผนธุรกิจที่กำหนดไว้ บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ลงทุนพัฒนาโครงการใหม่ ชำระคืนหนี้ รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้ BC มีโครงสร้างผู้ถือหุ้นหลักหลัง IPO คือ ครอบครัวนายปรับชะรันซิงห์ ทักราล ถือหุ้น 67.1% บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 25% ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษี และทุนสำรองตามกฎหมาย


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ