บอร์ด THRE อนุมัติโอนทุนสำรอง-ลดพาร์เหลือหุ้นละ 0.88 บาท เพื่อล้างขาดทุนสะสมหวังจ่ายปันผลในอนาคต

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday February 26, 2020 11:40 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ (THRE) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวานนี้ (25 ก.พ.) อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ พิจารณาอนุมัติการโอนทุนสำรองตามกฎหมาย (งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) จำนวน 38,559,080.74 บาท ไปชดเชยผลขาดทุนสะสม จำนวน 544,358,340.58 บาท ทำให้ภายหลังจากการนำทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนดังกล่าวมาชดเชยผลขาดทุนสะสม บริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสมที่ยังคงเหลืออยู่จำนวน 505,799,259.84 บาท

รวมถึงพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 505,799,259.84 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 4,214,993,832.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 3,709,194,572.16 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (พาร์) จากหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.88 บาท

ภายหลังการโอนทุนสำรองตามกฎหมายและการลดทุนโดยลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมแล้ว บริษัทจะไม่มีผลขาดทุนสะสมคงเหลือแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้เมื่อบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานและกระแสเงินสดเพียงพอ อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม และเพื่อการบริหารเงินทุนของบริษัท รวมทั้งทำให้อัตราส่วนทางการเงินดีขึ้น


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ