(เพิ่มเติม) CWT นัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 22 พ.ค.ขอยืดจ่ายคืนออกไปอีก 1 ปี หลังโควิดกระทบแผนหาเงิน ,ยกเลิกจ่ายปันผล

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday May 12, 2020 12:50 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป (CWT) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวานนี้ (11 พ.ค.) อนุมัติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 22 พ.ค.นี้ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ CWT205A ออกไปอีก 1 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 23 พ.ค.63 เป็น วันที่ 23 พ.ค.64 และพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และชื่อหุ้นกู้ให้สอดคล้องกับการแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าว และชำระคืนเงินต้นจำนวน 30% ของมูลค่าหุ้นกู้คงค้างพร้อมด้วยดอกเบี้ยงวดวันที่ 23 พ.ค.63

พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ รวมทั้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในข้อ 2.1 ของข้อกำหนดสิทธิและใบหุ้นกู้ ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ ,พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 10. การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้ โดยเพิ่มข้อ 10.5 การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนโดยผู้ออกหุ้นกู้ และแก้ไขชื่อและใบหุ้นกู้ให้สอดคล้องกับเรื่องดังกล่าว

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้กลุ่มฐานลูกค้าหลักของบริษัท ซึ่งประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมรถยนต์หลายแห่งต้องหยุดดำเนินการผลิตเป็นการชั่วคราว โดยบริษัทได้รับผลกระทบโดยตรงทำให้ยอดขายลดลงตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมี.ค.63 จนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตามถึงแม้บริษัทจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว บริษัทก็ได้พยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อจัดเตรียมเงินมาไถ่ถอนหุ้นกู้ CWT205A ที่จะครบกำหนดในวันที่ 23 พ.ค.63

โดยได้เจรจาติดต่อกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเพื่อขอวงเงินสินเชื่อระยะยาวไม่ต่ำกว่า 300 ล้านบาท แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้สถาบันการเงินทุกแห่งต้องดูแลลูกค้าที่ได้รับผลกระทบก่อน จึงเกิดความล่าช้าในการพิจารณาสินเชื่อที่บริษัทจะขอวงเงินสินเชื่อ

ขณะเดียวกันการจำหน่ายเงินลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านบริษัทย่อย (บริษัท บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 จำกัด) ที่บริษัทถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วน 60% ซึ่งคาดว่าจะได้เงินจากการขายเงินลงทุนประมาณ 100 ล้านบาทนั้น การจำหน่ายหน่วยธุรกิจต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบข้อมูล (Due Diligence) และต้องใช้ระยะเวลาในการเจรจากับผู้ถือหุ้นในส่วน 40% ที่เหลือ ซึ่งมีความเสี่ยงที่การทำรายการอาจจะไม่ทันวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

รวมถึงได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเพื่อเตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ในช่วงปลายเดือนเม.ย.63 ที่ผ่านมาเพื่อนำเงินมาชำระไถ่ถอนหุ้นกู้ชุด CWT205A แต่ผู้ลงทุนชะลอการลงทุนในตลาดตราสารหนี้เพื่อรอดูสถานการณ์ ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถระดมทุนได้ตามที่คาดหวังไว้

จากกรณีดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบ จึงมีความเห็นว่าเนื่องจากบริษัทจำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาชำระหนี้หุ้นกู้ออกไปเพื่อมิให้เป็นการปฏิบัติขัดต่อข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรให้ยกเลิกกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลวันที่ 28 พ.ค.63 จนกว่าบริษัทจะสามารถชำระไถ่ถอนคืนหุ้นกู้ได้ครบถ้วน

โดยที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวานนี้ ยังได้มีมติอนุมัติให้ยกเลิกมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 11/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เม.ย.63 ซึ่งมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาล ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลเมื่อวันที่ 17 มี.ค.63 และยกเลิกกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล วันที่ 28 พ.ค.63

นายวีระพล ไชยธีรัตต์ ประธานกรรมการบริหาร ของ CWT กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทได้หารืออย่างถี่ถ้วนถึงแนวทางป้องกันและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีกระยะหนึ่งต่อภาคการผลิตของอุตสาหกรรมรถยนต์ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงปรับทิศทางการทำงานของบริษัทให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ ฉะนั้น บริษัทจึงต้องปรับแผนการเงินให้รัดกุมและรอบคอบที่สุด

ทั้งนี้ การขอยกเลิกมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเพื่อสำรองเงินสดสำหรับภาระเงินกู้ที่จะครบกำหนดชำระ อีกทั้งยังช่วยสร้างสภาพคล่องในระยะสั้นเพิ่มเติมให้กับบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมีธุรกิจพลังงานซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และยังสร้างกระแสเงินสดให้บริษัทได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ