FPT จะขายสินทรัพย์เข้ากองทุน FTREIT มูลค่า 3.8-4.0 พันลบ. ภายในก.พ. 64

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday June 19, 2020 09:26 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ( ประเทศไทย) (FPT) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวานนี้ (18 มิ.ย.) อนุมัติการเสนอขายทรัพย์สินให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT) โดยบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด (FPIT) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จะเสนอขายทรัพย์สินมูลค่าประมาณ 3,800-4,000 ล้านบาท ให้แก่ FTREIT ภายในวันที่ 28 ก.พ.64

ทรัพย์สินดังกล่าว ประกอบด้วย ทรัพย์สินที่เป็นโรงงานและคลังสินค้า ได้แก่ อาคารโรงงานจำนวนประมาณ 23 โรงงาน พื้นที่ใช้สอยประมาณ 76,425 ตารางเมตร และคลังสินค้าจำนวนประมาณ 33 ยูนิต พื้นที่ใช้สอยประมาณ 83,550 ตารางเมตร ขณะที่ทรัพย์สินดังกล่าวมีมูลค่าตามบัญชีประมาณ 1,900 ล้านบาท ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2563

นอกจากนี้คณะกรรมการยังอนุมัติการยกเลิกและแก้ไขสัญญาเช่าช่วงที่ดินและสัญญาบริการ ระหว่าง FPIT กับ บริษัท ชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จำกัด โดย FPIT ได้ทำสัญญาเช่าช่วงที่ดินและสัญญาบริการบนที่ดินบางส่วนของโฉนดที่ดินเลขที่ 4495 (สัญญาเช่าช่วงที่ดิน 4495) และโฉนดที่ดินเลขที่ 4496 (สัญญาเช่าช่วงที่ดิน 4496) ตั้งอยู่ที่ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ กับบริษัท ชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จำกัด โดยชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ ประสงค์จะเจรจาตกลงกับ FPIT เพื่อขอยกเลิกสัญญาเช่าช่วงที่ดิน 4495 และแก้ไขสัญญาเช่าช่วงที่ดิน 4496 และชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จะเข้าทำสัญญาเช่าช่วงที่ดินและสัญญาบริการใหม่กับ FTREIT โดยตรง

สำหรับรายละเอียดสัญญาดังกล่าว ประกอบด้วย สิทธิการเช่าช่วงบางส่วนของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 4495 และโฉนดที่ดินเลขที่ 4496 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ และสิทธิการเช่าช่วงอาคารคลังสินค้า รวมถึงทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดินดังกล่าว คงเหลือประมาณ 19 ปี เพื่อดำเนินธุรกิจอาคารคลังสินค้าให้เช่าในโครงการเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (บางพลี 2) (เนื้อที่ที่ดินที่เช่าช่วงรวมประมาณ 139 ไร่ 3 งาน 14.1 ตารางวา)

ทั้งนี้ FPIT จะได้รับค่าตอบแทนจากการยกเลิกและแก้ไขสัญญาเช่าช่วงที่ดินและสัญญาบริการดังกล่าวจากชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ เป็นจำนวนประมาณ 1,900-2,000 ล้านบาท

เมื่อรวมมูลค่าสิ่งตอบแทนที่ FPIT จะได้รับจากการขายทรัพย์สิน และการยกเลิกและแก้ไขสัญญาเช่าช่วงที่ดินและสัญญาบริการดังกล่าว คิดเป็นมูลค่าประมาณ 5,700-6,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทมีแผนจะนำเงินที่ได้รับจากการขายทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้พัฒนาอาคารโรงงาน อาคารคลังสินค้า และ/หรือ การลงทุนต่างๆ และ/หรือ ชำระคืนหนี้บางส่วน

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังเห็นชอบแต่งตั้งให้ นายธนพล ศิริธนชัย ดำรงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ