S ใช้หุ้น SHR วางเป็นหลักประกันสินเชื่อรองรับไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday July 16, 2020 14:03 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.สิงห์ เอสเตท (S) แจ้งว่า บมจ.เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท (SHR) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้รับอนุมัติผ่อนผันนำหุ้นที่อยู่ในช่วงระยะเวลาการห้ามขาย (Silent Preiod) เพื่อเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เมื่อวันที่ 14 ก.ค.63 นั้น โดยบริษัทได้จำนำหุ้น SHR ดังกล่าวเพื่อเป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อ สำหรับรองรับการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท "USD 180,000,000 2.00 percent Standby Letter of Credit Backed Convertible Bonds due 2022"

เมื่อวานนี้ SHR รายงานว่าบริษัทได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นของบริษัท แจ้งถึงความประสงค์ที่จะขอนำหุ้นบริษัทที่อยู่ในช่วงระยะเวลาการห้ามขายจำนวน 635,869,680 หุ้น หรือคิดเป็น 17.7% ของทุนชำระแล้ว ไปจำนำเพื่อเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินตามสัญญากู้ยืมเงินที่ทำกับสถาบันการเงิน และจะไม่มีการไถ่ถอนจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น โดยหุ้นของ SHR ดังกล่าวมีจำนวน 635,869,680 หุ้น อยู่ในช่วงระยะเวลาการห้ามขายจนถึงวันที่ 11 พ.ย.63 ได้มีการฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ SHR ได้เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อวันที่ 12 พ.ย.62 โดยได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับหลักทรัพย์เกี่ยวกับการห้ามบุคคลตามที่ระบุในข้อ 48 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 นำหุ้นรวมกันจำนวน 55% ออกขายเป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่หุ้นของบริษัท เริ่มซื้อขาย (เงื่อนไข Silent period) ซึ่งจะครบกำหนดวันที่ 11 พ.ย.63 โดยปัจจุบันมีหุ้นคงเหลือที่อยู่ในเงื่อนไข Silent Period จำนวน 1,482,376,500 หุ้น หรือคิดเป็น 41.3% ของทุนชำระแล้ว

อนึ่ง ตามข้อมูลผู้ถือหุ้น ของ SHR ณ วันที่ 29 พ.ค.63 ประกอบด้วย บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อินเตอร์ จำกัด ถือหุ้น 48.6% ,เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท (เอสจี) พีทีอี. แอลทีดี ถือหุ้น 11.4% ,บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ถือหุ้น 3.9% ,SINGHA PROPERTY MANAGEMENT (SINGAPORE) PTE. LTD ถือหุ้น 3.48% , S ถือหุ้น 2.21% , UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED ถือหุ้น 0.97% , นาย เอกชัย พวงเพ็ชร์ ถือหุ้น 0.74% ,บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก ถือหุ้น 0.72% ,บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ถือหุ้น 0.67%


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ