JTS ยันมีเงินหมุนเวียนทำธุรกิจ แม้ปล่อยกู้ JAS รอบใหม่ 325 ลบ.ไม่เกิน 2 ปี

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday January 8, 2021 09:17 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ (JTS) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวานนี้ (7 ม.ค.) อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมในบริษัท 50.91% โดยให้กู้ยืมในวงเงิน 325 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย MLR ซึ่งในขณะนี้เท่ากับ 5.25% ต่อปี มีระยะเวลาการกู้ยืมเงิน 1 ปี และสามารถต่ออายุได้อีก 1 ปี รวมเป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี รวมเป็นเงินกู้ยืมพร้อมดอกเบี้ย จำนวน 359.13 ล้านบาท

สำหรับแหล่งเงินทุนที่บริษัทได้นำมาให้กู้ยืมแก่ JAS นั้นมาจากเงินฝากและเงินลงทุนชั่วคราวที่บริษัทฝากไว้กับสถาบันการเงิน และเงินให้กู้เดิมที่ได้รับชำระคืนจาก JAS จำนวนรวม 327.50 ล้านบาทในเดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งภายหลังจากที่บริษัทได้ให้กู้ยืมเงินแก่ JAS แล้ว บริษัทยังมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการทำธุรกิจ

ทั้งนี้ การให้วงเงินกู้ยืมดังกล่าวแก่ JAS จะมีขึ้นภายหลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการ และภายหลังจากที่ JAS ได้ชำระคืนเงินกู้เดิมจำนวน 300 ล้านบาทตามที่ครบกำหนดในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ให้แก่บริษัทแล้ว


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ