POLAR เตรียมอุทธรณ์คำวินิจฉัยบอร์ด ตลท.ให้เพิกถอน-พร้อมสู้คดีถึงที่สุด

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday February 9, 2021 08:57 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.โพลาริส แคปปิตัล (POLAR) เปิดเผยว่า ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้มีหนังสือที่อ้างถึงมายังบริษัทเมื่อวันที่ 3 ก.พ.64 มีสาระสำคัญโดยสรุปว่า หุ้น POLAR มีเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อ 9(3)และ 9(5) ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542

ขณะที่ บริษัทยังไม่สามารถแก้ไขเหตุเพิกถอนดังกล่าวให้หมดไปภายในระยะเวลาที่ ตลท. กำหนดได้ จึงเป็นเหตุให้หุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อ 9(15) ของข้อบังคับฯ, บริษัทฯ ไม่มีความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไป, ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าบริษัทฯ จะสามารถแก้ไขเหตุเพิกถอนได้สำเร็จในระยะเวลาอันใกล้ ดังนั้น คณะกรรมการ ตลท. จึงมีมติให้เพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ทั้งนี้ POLAR ระบุว่า ไม่เห็นพ้องด้วยกับเหตุผลและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตลท.ดังกล่าว ทุกข้อ ทุกประเด็น โดยบริษัทเห็นว่าหุ้นสามัญของบริษัทไม่มีเหตุเข้าข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อบังคับฯ ไม่ว่าข้อใด เหตุดังกล่าวหากจะมีอยู่จริงก็เป็นเหตุที่สามารถแก้ไขได้ภายในระยะเวลาอันสมควร และคณะกรรมการ ตลท.ใช้ดุลยพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และขัดต่อข้อเท็จจริง

ดังนั้น บริษัทจึงขอแจ้งยืนยันแนวทางในการดำเนินการต่อไปว่า บริษัทจะอุทธรณ์คัดค้านคำวินิจฉัยดังกล่าวต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ ตลท. ทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต่อไปจนกว่าคดีจะถึงที่สุด รวมถึงบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินคดีทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครอง กับบุคคลที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทด้วย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ