บอร์ด JCK อนุมัติเพิ่มทุน 243.86 ล้านหุ้น General Mandate เตรียมขาย RO-PP

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday March 1, 2021 13:22 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ (JCK) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จาก 203,215,243 บาท เป็น 264,179,815.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ 243,858,290 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นจำนวน 60,964,572.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอแก่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 26 มีนาคม 2564

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 162,572,194 หุ้น หรือคิดเป็น 20% ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบัน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และจัดสรรจำนวนไม่เกิน 81,286,096 หุน้ หรือคิดเป็น 10%ของทุนชำระแล้วของบริษัทเสนอขายในคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)


แท็ก เจซี   JC  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ