NUSA เพิ่มทุน 2 พันล้านหุ้นขาย PP 4 รายแถมวอร์แรนต์-แจกวอร์แรนต์ผถห.เดิม 4:1

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday March 12, 2021 10:12 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.ณุศาศิริ (NUSA) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 2,410,270,652 หน่วย โดยจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (NUSA-W1) จำนวนไม่เกิน 1,910,270,652 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า อัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย อายุ 2 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ราคาการใช้สิทธิ เท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น

และออกใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WA) จำนวนไม่เกิน 500,000,000 หน่วย ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่าในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญ ต่อใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ซึ่งมีอายุ 2 ปีนับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ราคาการใช้สิทธิ เท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 4,410,270,652 บาท จากทุนจดทะเบียนหลังลดทุน 7,641,082,611 บาท เป็น 12,051,353,263 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 4,410,270,652หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ส่วนหนึ่งจะจัดสรร 2,000 ล้านหุ้น เสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) จำนวน 4 ราย ได้แก่ บริษัท จีโอบีเอ บอร์ด จำกัด จำนวน 1,000 ล้านหุ้น, บริษัท ธนัทเฮิร์บ พาณิชย์ จำกัด จำนวน 500 ล้านหุ้น, บริษัท ซีบีดี เอ็กซ์ตร้า จำกัด 400 ล้านหุ้น และ Mr. Oudom จำนวน 100 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

พร้อมทั้งจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,910,270,652 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ NUSA-W1 และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 500,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ NUSA-WA ให้แก่ PP ที่ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวัน 23 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00

ทั้งนี้ การออกหุ้นเพิ่มทุน เพื่อเสริมสภาพคล่องและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเพื่อเป็นขยายธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ รวมทั้งนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีที่จะพัฒนาขึ้นในอนาคต โดยบริษัทดำเนินธุรกิจผ่านบริษัทย่อย คือ บริษัท เวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) ที่ดำเนินธุรกิจทางด้านสุขภาพ และแพลตฟอร์มสุขภาพ และ บริษัท ณุศา มายโอโซน จำกัด เป็นเจ้าของโครงการที่ตั้งอยู่บนพื้นที่เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา บนเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่

ภายในโครงการมี โรงแรม คอนโด ที่ดินจัดสรร และ สนากอล์ฟ มีเป้าหมายการเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ ที่จะพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ด้วยกลยุทธ์ การมุ่งเน้นที่จะพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ควบคู่กับศูนย์สุขภาพแบบครบวงจร (World-Class Wellness Center) ที่ประกอบไปด้วยบ้านพักอาศัย คอนโดมิเนียม โรงแรม สนามกอล์ฟ ศูนย์วิจัยและรักษาโรคเฉพาะทาง พื้นที่อาคารสาหรับจัด Exhibition โรงพยาบาลเล็ก และศูนย์สุขภาพแบบองค์รวม ซึ่งเป็นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร โดยคำนึงถึงการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อรองรับทิศทางการท่องเที่ยวของโลกและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจด้านสุขภาพมากขึ้น รวมถึงการทำการตลาดทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จับกลุ่มผู้ที่ต้องการรักษาสุขภาพ เชิงป้องกันก่อนการเจ็บป่วย(Preventive Healthcare) ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพระยะยาว ในรูปแบบองค์รวมทั้งด้านโภชนาการ ชีวจิต และกายภาพ

รวมทั้งสร้างโอกาสในการลงทุนและมูลค่าผลตอบแทนแก่นักลงทุนในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ การประกอบธุรกิจบนพื้นที่ของโครงการ ประกอบไปด้วย การให้บริการด้านสุขภาพ และศูนย์วิจัยสุขภาพนานนาชาติ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ