NOK ยื่นแผนฟื้นฟูกิจการแล้วตั้งแต่ 17 พ.ค.รอนัดประชุมเจ้าหนี้

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday May 18, 2021 08:49 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.สายการบินนกแอร์ (NOK) แจ้งว่า ตามที่บริษัทได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการในวันที่ 30 ก.ค.63 และศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้บริษัทดำเนินการฟื้นฟูกิจการและแต่งตั้งผู้ทำแผนตามที่บริษัทเสนอเมื่อวันที่ 4 พ.ย.63 โดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ประกาศคำสั่งดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 15 ธ.ค.63 แล้วนั้น ผู้ทำแผนจึงมีหน้าที่ต้องส่งแผนฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในวันที่ 15 มี.ค.64

ต่อมาผู้ทำแผนได้ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางในการขอขยายระยะเวลาการส่งแผนฟื้นฟูกิจการตามมาตรา 90/43 วรรค สอง แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และได้มีการขอขยายระยะเวลาส่งแผนฟื้นฟูกิจการ 2 ครั้ง ครั้งละ 1 เดือน นับแต่วันครบกำหนดเดิม ซึ่งศาลล้มละลายมีคำสั่งอนุญาตขยายเวลาส่งแผนดังกล่าวออกไปถึงวันที่ 15 พ.ค.64 แต่เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ ผู้ทำแผนจึงได้ยื่นแผนฟื้นฟูต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในวันที่ 17 พ.ค.64 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะกำหนดวันประชุมเจ้าหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ผู้มีสิทธิออกเสียงเพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการต่อไป โดยบริษัทจะรายงานความคืบหน้าในการฟื้นฟูกิจการรวมถึงความคืบหน้าอื่นๆเพิ่มเติมต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ