(เพิ่มเติม) BA ขอยกเลิกสัญญาเช่าระยะยาวสนามบินสมุยกับ SPF หลังรับผลกระทบโควิด

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday May 28, 2021 17:25 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.การบินกรุงเทพ (BA) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 อนุมัติให้บริษัทฯเสนอขอยกเลิกสัญญาเช่าระยะยาว ซึ่งมีระยะเวลาการเช้าตามสัญญาเหลืออยู่ประมาณ 15.5 ปี และสัญญาที่เกี่ยวข้องระหว่างบริษัทฯ กับกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF) ทั้งนี้ บริษัทฯได้ให้เช่าที่ดิน ทางวิ่ง ลานจอดและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินที่ใช้ในการดำเนินกิจการสนามบินสมุยแก่กองทุนรวมที่ประสงค์จะลงทุนในสิทธิการเช่าระยะยาวในอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบกิจการสนามบินสมุย

เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ธุรกิจสนามบินสมุยได้รับผลกระทบต่อการดำเนินงาน บริษัทฯจึงมีความประสงค์จะขอเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม โดยภายหลังหากได้มีการเลิกสัญญาดังกล่าวแล้ว บริษัทฯสามารถดำเนินกิจการสนามบินสมุยต่อไปโดยปราศจากภาระหน้าที่ต่อกองทุนรวม ตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม อันก่อให้เกิดความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถใช้ทรัพย์สินของบริษัทน เพื่อจัดหาประโยชน์โดยปราศจากข้อจำกัดภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม

ทั้งนี้ ในการเสนอขอยกเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม บริษัทฯได้กำหนดค่าตอบแทนการเลิกสัญญาดังกล่าวที่จะชำระให้แก่กองทุนรวมเป็นมูลค่ารวมเท่ากับ 18,050 ล้านบาท

ส่วน บลจ.เกียรตินาคิน ซึ่งเป็นบริษัทจัดการกองทุน SPF ได้รับข้อเสนอการยกเลิกสัญญาเช่าระยะยาวและสัญญาที่เกี่ยวข้องระหว่าง BA และกองทุน SPF โดยขณะนี้บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการศึกษาข้อเสนอดังกล่าว และจะดำเนินการรวบรวมข้อมูลและศึกษาแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับข้อเสนอดังกล่าวด้วย

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ BA ระบุว่า แหล่งเงินทุนที่จะนำมาจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กองทุนรวม SPF จำนวน 18,050 ล้านบาท มาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน และ/หรือ เงินกู้ยืมเงิน

การยกเลิกสัญญาเช่าระยะยาวดังกล่าว เนื่องจากบริษัทสามารถดำเนินกิจการสนามบินสมุยต่อไปโดยไม่มีภาระหน้าที่ต่อกองทุนรวมตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดในสัญญา ซึ่งทำให้เกิดความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจของบริษัท อีกทั้งบริษัทสามารถใช้ทรัพย์สินของบริษัทเพื่อจัดหาผลประโยชน์ โดยไม่มีข้อจำกัดภายใต้สัญญาที่เกี่ยวกับกองทุน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ