LEO ซื้อกิจการขนส่งทางอากาศ มูลค่า 275 ลบ. หนุนเพิ่มศักยภาพ-รายได้ในอนาคต

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday January 25, 2022 09:12 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ (LEO) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 มีมติอนุมัติให้เข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท เวิลดิ์ แอร์ โลจิสติกส์ จำกัด (WA) รวมถึงการในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการ มูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้น 275 ล้านบาท

โดยบริษัทจะจัดตั้งบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ ซึ่งบริษัทจะเข้าถือหุ้นในสัดส่วนไม่ต่ำกว่า 75% ร่วมกับกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ WA โดยบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่จะดำเนินกิจการภายใต้กลุ่มบริษัท และบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่นี้จะรับโอนกิจการทั้งหมดของ WA รวมถึงการลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการรับโอนธุรกิจของ WA และ WA จะต้องดำเนินการชำระบัญชีให้เสร็จสิ้นภายในปี 2565 ทั้งนี้ บริษัทร่วมทุนแห่งใหม่จะชำระค่าตอบแทนในการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก WA โดยชำระเป็นเงินสด และ/หรือ หุ้นสามัญของบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 275 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่และรับโอนกิจการทั้งหมดจาก WA ให้แล้วเสร็จภายใน 4 เดือน นับจากวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ทำรายการในครั้งนี้

ภายหลังการเข้าทำรายการในครั้งนี้ บริษัทจะสามารถขยายฐานสายการบินที่เป็นคู่ค้ามากขึ้นเนื่องจากฐานของสายการบินที่ WAใช้บริการอยู่ในสายการบินที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือ รวมถึงสามารถขยายพันธมิตรทางธุรกิจได้มากขึ้น เนื่องจาก WA ประกอบธุรกิจมาเป็นระยะเวลานานกว่า 18 ปี ทำให้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจขนส่งทางอากาศ อีกทั้งเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจกับผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

ทั้งนี้ บริษัทจะมีความแข็งแกร่งในการประกอบธุรกิจขนส่งทางอากาศอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทจะมีรายได้จากการให้บริการขนส่งทางเรือ (Ocean Freight) และทางอากาศ (Air Freight)ที่เพิ่มขึ้น ทำให้ธุรกิจของบริษัทมีการกระจายของฐานรายได้ที่หลากหลายมากขึ้น รวมถึงจะช่วยเพิ่มรายได้รวมของบริษัทในอนาคต และส่งเสริมศักยภาพในการดำเนินงานให้เป็นบริษัทที่มีความสามารถทัดเทียมกับผู้ประกอบการอื่นในระดับสากล


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ