BDMS คาดตั้งโต๊ะรับซื้อ SVH ที่ 480 บาท/หุ้นเพื่อเพิกถอนออกจากตลาดหุ้น

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday June 30, 2022 14:18 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.สมิติเวช (SVH) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2565 เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ SVH ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามข้อเสนอจาก บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) ซึ่งปัจจุบันถือหุ้น SVH ในสัดส่วน 95.76% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

โดย BDMS มีความประสงค์ที่จะเพิกถอนหลักทรัพย์ SVH ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อแก้ไขปัญหาและลดภาระที่จะเกิดขึ้นจากการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การดำรงสถานะของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและการเพิกถอนหลักทรัพย์ดังกล่าวได้รับอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดย BDMS จะเป็นผู้ทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯในราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญที่ราคา 480 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทอนุมัติให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ