JAS ยังเดินหน้ากระบวนการขายหุ้น TTTBB-JASIF รอ ADVANC ตัดสินใจหวังปิดดีล Q1/66

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday October 20, 2022 16:57 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS) แจ้งความคืบหน้าเรื่องธุรกรรมจำหน่ายหุ้นสามัญของ บมจ.ทริปเปิลทีบรอดแบนด์ (TTTBB) รวมจำนวน 7,529,234,885 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 99.87% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TTTBB ซึ่งถือโดยบริษัท อคิวเมนท์ จำกัด (ACU) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน 100% และ ธุรกรรมจำหน่ายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) จำนวน 1,520,000,000 หน่วย คิดเป็นสัดส่วน 19.00% ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด ของ JASIF ซึ่งถือโดยบริษัทฯ

โดยที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 23 ก.ย.65 ไปแล้วนั้น ธุรกรรมดังกล่าวยังมีเงื่อนไขบังคับก่อนอื่นๆ ก่อนจะลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นและหน่วยลงทุนด้วย ซึ่งเงื่อนไขบังคับก่อนดังกล่าวรวมไปถึงการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของ JASIF ต้องทำการอนุมัติเงื่อนไขบางประการ ทั้งนี้ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของ JASIF เมื่อวันที่ 18 ต.ค.65 มีมติดังนี้

วาระ 1.1 อนุมัติให้ JAS ดำเนินการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม และการขายหุ้นสามัญใน TTTBB ให้แก่บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) และ/หรือบุคคลที่ AWN กำหนด

วาระ 1.2 ไม่อนุมัติผ่อนผัน และ/หรือ แก้ไขรายละเอียดบางประการที่เกี่ยวข้องกับการเช่าและค่าเช่าเส้นใยแก้วนำแสง(OFCs) และยกเลิกสัญญาประกันรายได้ค่าเช่าและสัญญาให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน และการเพิ่มค่าเช่าล่วงหน้าที่ TTTBB ตกลงชำระให้กองทุนรวม และแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมตามที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งรวมถึงการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อให้กองทุนรวมสามารถคืนเงินลงทุนในจำนวนไม่เกินค่าเช่าล่วงหน้าที่ TTTBB ตกลงชำระให้กองทุนรวม

วาระ 1.3 อนุมัติผ่อนผัน และ/หรือแก้ไข รายละเอียดบางประการที่เกี่ยวข้องกับสัญญาข้อตกลงดำเนินการและยกเลิกสัญญาบัญชีธนาคาร และแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมตามที่จำเป็น

เนื่องจากการไม่อนุมัติวาระ 1.2 เรื่องการผ่อนผันหรือแก้ไขรายละเอียดในสัญญาเช่า ถือเป็นนัยสำคัญต่อการตัดสินใจของ AWN และ/หรือ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) ในการเข้าซื้อหุ้นใน TTTBB จาก ACU และซื้อหน่วยลงทุนใน JASIF จากบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ทราบดีว่า ผู้ซื้อจะต้องทำการพิจารณาความเหมาะสมในการดำเนินธุรกรรมดังกล่าวอีกครั้งอย่างถี่ถ้วน

อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบัน ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายยังไม่ได้ตกลงที่จะหยุดดำเนินการใดๆ ในการทำธุรกรรมซื้อขายหุ้น TTTBB และ หน่วยลงทุน JASIF โดยบริษัทเองในฐานะผู้ขายก็ยังคงดำเนินการต่อไปเพื่อให้เงื่อนไขบังคับก่อนอื่นๆ สำเร็จลุล่วง เพราะยังมีความประสงค์ที่จะให้มีการทำธุรกรรมเสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 1/66 ดังที่ได้เคยเปิดเผยข้อมูลไว้


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ