ตลท.รับกองรีท HYDROGEN เทรดวันแรก 13 ธ.ค.กลุ่มอสังหาฯ

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday December 9, 2022 11:43 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไฮโดรเจน ลงทุนในกรรมสิทธิ์และสิทธิการเช่าในที่ดินอาคารโรงงาน และอาคารคลังสินค้ารวม 4 โครงการของเครือสหพัฒน์ พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 13 ธ.ค. นี้ ด้วยมูลค่าเข้าลง ทุน 2,845.34 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า "HYDROGEN"

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผย ว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไฮโดรเจน เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาด หลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยใช้ชื่อ ย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "HYDROGEN" ในวันที่ 13 ธันวาคม 2565

HYDROGEN มีวัตถุประสงค์ที่จะเข้าลงทุนครั้งแรกในกรรมสิทธิ์และสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ และกรรมสิทธิ์ในสังหาริม ทรัพย์ของโครงการดังนี้ 1) โครงการสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา 2) โครงการสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี 3) โครงการสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ แม่สอด 4) โครงการไทเกอร์ สุวรรณภูมิ ดีซี โดยมีการแต่งตั้ง บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง ("SPI") เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจธุรกิจพัฒนาที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม และ บริหารโรงงานและคลังสินค้าให้เช่ามายาวนานกว่า 45 ปี โดยทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนครั้งแรกนี้ ตั้งอยู่ในทำเลที่ดี เป็นจุด ยุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรม ศูนย์กลางการดำเนินธุรกิจสำหรับการขนส่งและการกระจายสินค้า และยังมีผู้เช่าที่กระจายตัวทั้งในด้าน ประเภทธุรกิจและสัญชาติ

HYDROGEN เสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2565 รวมจำนวน 207.72 ล้าน หน่วย ในราคาหน่วยละ 10 บาท รวมมูลค่าเสนอขาย 2,077.2 ล้านบาท โดยจะนำเงินระดมทุนดังกล่าวรวมกับเงินจากการกู้ยืมระยะ ยาวจากสถาบันการเงินเข้าลงทุนในสินทรัพย์เริ่มแรกมูลค่าเข้าลงทุน 2,845.34 ล้านบาท โดยมี บจก. ไฮโดรเจน รีท แมเนจเม้นท์ เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ ธนาคารกสิกรไทย เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ และ บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เป็นทรัสตี

นายปิยะพงศ์ พินธุประภา กรรมการผู้จัดการ ไฮโดรเจน รีท แมเนจเม้นท์ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เปิดเผยว่า ทรัพย์สิน หลักที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนครั้งแรกเป็นทรัพย์สินประเภทอาคารคลังสินค้าและโรงงาน โดยประกอบไปด้วยกรรมสิทธิ์ในโครงการไทเกอร์ สุวรรณภูมิ ดีซี และสิทธิการเช่าระยะเวลา 30 ปีในโรงงานภายในโครงการสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา โครงการสวน อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี และโครงการสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ แม่สอด ซึ่งล้วนตั้งอยู่บนทำเลที่มีศักยภาพในการพัฒนาและ การขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงมีความสะดวกและประหยัดเวลาในการขนส่งสินค้า โดยมี บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง เป็นผู้บริหาร อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจธุรกิจพัฒนาที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม และบริหารโรงงานและ คลังสินค้า สำหรับประมาณการอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนในปีแรกคาดว่าอยู่ในระดับประมาณ 7.0% ซึ่งถือว่าเป็นกองทรัสต์ที่ให้อัตรา ผลตอบแทนที่น่าสนใจกองหนึ่งในกลุ่มกองทรัสต์ในตลาด

HYDROGEN มีนโยบายการจ่ายผลตอบแทนไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อรอบปีบัญชี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี และในกรณีที่เห็นสมควร ผู้จัดการกองทรัสต์สามารถพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนพิเศษเกินกว่าการจ่าย ประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 2 ครั้งต่อรอบปีบัญชี โดยหลัง IPO ผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ของ HYDROGEN 3 ลำดับแรกได้แก่ ได้แก่ 1) บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง (SPI) ถือหน่วยทรัสต์ 10.01% 2) บริษัท สหพัฒน์เรียลเอสเตท จำกัด ถือหน่วยทรัสต์ 10.01% และ 3) บมจ.ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล (ICC) ถือหน่วยทรัสต์ 9.63%

รับหลักทรัพย์             			 : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์(REIT)
ชื่อกองทรัสต์              			 : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
ไ                           ไฮโดรเจน (HYDROGEN)
ชื่อย่อ                 		 : HYDROGEN
หมวดอุตสาหกรรม             		 : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
                            อสังหาริมทรัพย์
กลุ่มอุตสาหกรรม             		 : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
ตลาดรอง                		 : SET
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย           			 : 13 ธ.ค. 2565
จำนวนหน่วย (หน่วย)           		 : 207,720,000
ราคา Par (บาทต่อหน่วย)         		 : 10.00
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)        		 : 10.00

HYDROGEN ลงทุนในสิทธิการเช่าในที่ดิน อาคารโรงงานบางส่วนในโครงการสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา, กบินทร์บุรี, แม่สอดและกรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาคารคลังสินค้าบางส่วนในโครงการไทเกอร์ สุวรรณภูมิ ดีซี

ผู้จัดการกองทรัสต์            			 : บริษัท ไฮโดรเจน รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
ทรัสตี                 			 : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์          			 : บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ