INTUCH เปลี่ยนนโยบายจ่ายเงินปันผลเป็นอัตรา 100% ของงบการเงินเฉพาะบริษัท

ข่าวหุ้น-การเงิน Sunday March 12, 2023 16:15 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.อินทัช โฮลดิ้ง (INTUCH) เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ได้มติอนมุติการปร้บปรุงนโยบายการเงินปันผลของบริษัท โดยนโยบายใหม่ เป็น บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท โดยพิจารณาจ่ายในอัตราร้อยละ 100 จากเงินปันผลที่บริษัทได้รับจากบริษัทร่วมและบริษัทย่อยหลังค่าใช้จ่าย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

จากนโยบายเดิมที่ระบว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท โดยพิจารณาจ่ายจากเงินปันผลส่วนใหญ่ที่บริษัทได้รับจากบริษัทร่วมและบริษัทย่อยหลังหักค่าใช้จ่าย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ