CMO เลื่อนส่ง Special Audit คาดได้รับไม่เกิน 9 ก.พ.เหตุชะลอจ่ายค่าจัดทำรอคืนเงินหุ้นกู้ก่อน

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday January 22, 2024 10:28 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.ซีเอ็มโอ (CMO) แจ้งว่า ยังไม่สามารถส่งรายงานการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษฉบับสมบูรณ์ตามที่คาดการณ์ไว้ในวันที่ 19 ม.ค. 67 โดยคาดว่าจะได้รับรายงานการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษฉบับสมบูรณ์ไม่เกินวันที่ 9 ก.พ. 67 เมื่อบริษัทได้รับรายงานผลการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษฉบับสมบูรณ์ จะรีบดำเนินการรีบนำส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

สำหรับเหตุผลที่บริษัทยังไม่สามารถส่งรายงานการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษฉบับสมบูรณ์ มีดังนี้

1.บริษัทได้มีการยื่นหลักฐานเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ตามที่มีมติจากคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2567 และผู้สอบบัญชีมีการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในรายงานการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติมบางประการ

2. เนื่องจากผู้สอบบัญชีได้เรียกเก็บค่าบริการจากชั่วโมงการทำงานจริง เมื่อบริษัทได้ยื่นหลักฐานเพื่อชี้แจง ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ผู้สอบบัญชีจึงมีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มขึ้น ซึ่งเกินกว่าประมาณการที่บริษัทได้เคยแจ้งให้ คณะกรรมการบริษัททราบ บริษัทจึงได้ขอต่อรองกับผู้สอบบัญชี และภายหลังจึงได้นำเสนอค่าบริการตรวจสอบเป็น กรณีพิเศษให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ

3. ผู้สอบบัญชีจะส่งมอบรายงานการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษฉบับสมบูรณ์ เมื่อได้รับชำระค่าบริการทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันบริษัทจำเป็นต้องเตรียมกระแสเงินสดในการชำระหุ้นกู้ที่จะถึงกำหนดชำระในวันที่ 25 ม.ค. 67 เป็นลำดับแรก


แท็ก ซีเอ็มโอ   (CMO)   ก.พ.  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ