PTG จัดงบ 54.60 ลบ.เข้าซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าขยะ "พลังงานพัฒนา 5" เพิ่มเป็น 86%

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday January 24, 2024 18:21 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี (PTG) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัท พีทีจี กรีน เอ็นเนอยี จำกัด (PTGGE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท พลังงานพัฒนา 5 จำกัด (PP5) จำนวน 1,049,999 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น 35% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ PP5 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 54,599,948 บาท ทำให้ PTGGE ถือหุ้นใน PP5 เพิ่มเป็น 86% จากเดิม 51% ซึ่งจะทำให้ PP5 มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ขณะที่ บริษัท พี แอนด์ ซี กรุ๊ป จำกัด (P&C) ถือหุ้น 14.00%

ทั้งนี้ P&C และบริษัท มีกรรมการร่วมกัน คือ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ กรรมการบริษัท, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท

PP5 ประกอบกิจการบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานความร้อน พลังงานชีวมวลไฟฟ้าจากพลังน้ำ พลังลม กังหันก๊าซ พลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทนอื่น ๆ รวมถึงการติดตั้งระบบส่งกระแสไฟฟ้า ซึ่งส่งจากแหล่งผลิตไปยังระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า

การจัดโครงสร้างการถือหุ้นของ PP5 จะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เนื่องจาก P&C ตั้งอยู่ในจังหวัดที่ตั้งของโครงการ ซึ่งโครงการนี้จะต้องสร้างความเข้าใจให้แก่ชุมชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ การทำประชาพิจารณ์ รับฟังความคิดเห็น และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังช่วยประสานงานกับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนของการจัดการปัญหาขยะสะสม หรือตกค้างในชุมชน เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังนั้น โครงสร้างการถือหุ้นนี้จึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว ถือได้ว่า P&C มีส่วนในความรับผิดชอบอย่างมีนัยสำคัญต่อการจัดการบริษัทให้ดูแลผลประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ตั้งโครงการ ทั้งนี้บริษัทมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่แก้ไขปัญหาในพื้นที่ และสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงยั่งยืนให้กับชุมชน และผู้ถือหุ้นต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ