ข่าวอินโฟเควสท์
08:21 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Call & Put Options สิ้นวันที่ 15 ส.ค.61   และ Put Options โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ดังน…
08:20 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Currency Futures สิ้นวันที่ 15 ส.ค.61   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ดังนี้ (หน่วย: จำนวนสั…
08:19 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Deferred Precious Metal สิ้นวันที่ 15 ส.ค.61   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ดังนี้ (หน่วย: …
08:19 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Precious Metal Futures สิ้นวันที่ 15 ส.ค.61   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ดังนี้ (หน่วย: จ…

IPO Fund: ข้อมูลกองทุนเปิดที่กำลังเสนอขาย

ข่าวหุ้น-การเงิน สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- ศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 10:07:42 น.
รายชื่อกองทุนเปิดใหม่ของแต่ละ บลจ.ที่มีการเสนอขายอยู่ในขณะนี้

วันที่เสนอขาย                ชื่อกองทุนเปิด                    ชื่อย่อ           ประเภทกองทุน  อายุโครงการ ลงทุนขั้นต่ำ   ประมาณการ   บลจ.

(บาท)  ผลตอบแทน(%ต่อปี)

25 เม.ย.-15 พ.ค.61 เอ็มเอฟซี แวลู อินเวสติง                  M-VI             หน่วยลงทุน      ไม่กำหนด    10,000          -    เอ็มเอฟซี

23 เม.ย.-9 พ.ค.61  ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส                 TGINC            หน่วยลงทุน      ไม่กำหนด     1,000          -    ทิสโก้

20-25 เม.ย.61      กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้                     KFVIET           ตราสารทุน      ไม่กำหนด     2,000          -    กรุงศรี

20-23 เม.ย.61      ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M53           SCBAI6M53        ตราสารหนี้      6 เดือน  1,000,000      1.60%    ไทยพาณิชย์

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

19-25 เม.ย.61      บัวหลวงธนสารพลัส 10/18                 BP10/18          ตราสารหนี้      6 เดือน     10,000      1.20%    บัวหลวง

18-24 เม.ย.61      ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MI2       SCBFF6MI2        ตราสารหนี้      6 เดือน     10,000      1.20%    ไทยพาณิชย์

18-23 เม.ย.61      เค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EF          KFF1YEF          ตราสารหนี้      1 ปี           500      1.45%    กสิกรไทย

17-30 เม.ย.61      เอ็มเอฟซี เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว             M-S50 LTF        LTF           ไม่กำหนด     2,000          -    เอ็มเอฟซี

17-30 เม.ย.61      เอ็มเอฟซี เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ          M-S50 RMF        RMF           ไม่กำหนด     2,000          -    เอ็มเอฟซี

17-23 เม.ย.61      ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์              SCBLTSE          LTF           ไม่กำหนด     5,000          -    ไทยพาณิชย์


** หมายเหตุ: บลจ.ที่ประสงค์จะแจ้งข่าวการเปิดเสนอขายกองทุนใหม่แก่นักลงทุนทั่วไป สามารถส่งรายละเอียดการเสนอขายกองทุนใหม่มาได้ที่ fundinfo@infoquest.co.th

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง