ข่าวอินโฟเควสท์
08:21 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Agriculture Futures สิ้นวันที่ 22 เม.ย.62   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 22 เมษายน 2562 ดังนี้ (หน่วย: จำนว…
08:19 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Call & Put Options สิ้นวันที่ 22 เม.ย.62   และ Put Options โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 22 เมษายน 2562 ดังน…
08:18 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Currency Futures สิ้นวันที่ 22 เม.ย.62   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 22 เมษายน 2562 ดังนี้ (หน่วย: จำนวนสั…
08:17 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Deferred Precious Metal สิ้นวันที่ 22 เม.ย. 62   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 22 เมษายน 2562 ดังนี้ (หน่วย:…
08:16 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Precious Metal Futures สิ้นวันที่ 22 เม.ย. 62   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 22 เมษายน 2562 ดังนี้ (หน่วย: …

IPO Fund: ข้อมูลกองทุนเปิดที่กำลังเสนอขาย

ข่าวหุ้น-การเงิน สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- ศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 09:50:57 น.
รายชื่อกองทุนเปิดใหม่ของแต่ละ บลจ.ที่มีการเสนอขายอยู่ในขณะนี้

วันที่เสนอขาย           ชื่อกองทุนเปิด                                ชื่อย่อ               ประเภทกองทุน  อายุโครงการ   ลงทุนขั้นต่ำ ประมาณการ บลจ.

(บาท)  ผลตอบแทน(%ต่อปี)

25 มี.ค.-5 เม.ย.62  เอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ                       M-MEGA                 ตราสารทุน      ไม่กำหนด     10,000    -     เอ็มเอฟซี

22-25 มี.ค. 62      ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M65               SCBAI6M65              ตราสารหนี้      6 เดือน   1,000,000  1.95%   ไทยพาณิชย์

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

21-27 มี.ค. 62      ยูไนเต็ด เดลี่ ลิควิดดิตี้ ฟันด์                     UDAILY                ตราสารหนี้      ไม่กำหนด    ไม่กำหนด    -     ยูโอบี (ประเทศไทย)

21-26 มี.ค. 62      วี ฟิกซ์ อินคัม ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย              WE-INCOME             ตราสารหนี้      ไม่กำหนด    500,000    -     วี

20-26 มี.ค. 62      กรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 229               KTFF229               ตราสารหนี้      6 เดือน      10,000  1.80%   กรุงไทย

20-26 มี.ค. 62      กรุงไทยตราสารภาครัฐไทย                      KT-THAIGOV            ตราสารหนี้      1 ปี         10,000  1.50%   กรุงไทย

20-26 มี.ค. 62      เค ตราสารหนี้ไทย 3 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย    KTF3YA-AI             ตราสารหนี้      3 ปี      1,000,000  3.25%   กสิกรไทย

20-26 มี.ค. 62      บัวหลวงธนสารพลัส 10/19                      BP10/19               ตราสารหนี้      6 เดือน      10,000  1.75%   บัวหลวง

19-25 มี.ค. 62      กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y24               KFFIF1Y24             ตราสารหนี้      1 ปี         10,000  2.00%   กรุงศรี

19-25 มี.ค. 62      เค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3 เดือน BR            KFF3MBR               ตราสารหนี้      3 เดือน         500  1.60%   กสิกรไทย

19-25 มี.ค. 62      เค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน GN            KFF6MGN               ตราสารหนี้      6 เดือน         500  1.80%   กสิกรไทย

19-25 มี.ค. 62      เค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GA               KFF1YGA               ตราสารหนี้      1 ปี            500  2.00%   กสิกรไทย

19-25 มี.ค. 62      ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3ME8            SCBFF3ME8             ตราสารหนี้      3 เดือน      10,000  1.60%   ไทยพาณิชย์

19-25 มี.ค. 62      ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MM2            SCBFF6MM2             ตราสารหนี้      6 เดือน      10,000  1.80%   ไทยพาณิชย์

19-25 มี.ค. 62      ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YM3            SCBFF1YM3             ตราสารหนี้      1 ปี         10,000  2.00%   ไทยพาณิชย์

19-25 มี.ค. 62      ธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M26               T-FixFIF6M26          ตราสารหนี้      6 เดือน       1,000  1.75%   ธนชาต

19-22 มี.ค. 62      เอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3 เดือน ซีรี่ส์ 1    I-FIX3M1              ตราสารหนี้      3 เดือน      10,000  1.66%   เอ็มเอฟซี

18-27 มี.ค. 62      แอล เอช หุ้นไทย ESG                         LHESG                 ตราสารทุน      ไม่กำหนด      5,000    -     แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

15-25 มี.ค. 62      วรรณ โกลบอล อีคอมเมิร์ซ                      ONE-GECOM             ตราสารทุน      ไม่กำหนด      1,000    -     วรรณ

15-25 มี.ค. 62      วรรณ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 1Y1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ONE-COMPLEX1Y1        กองทุนผสม      1 ปี        500,000    -     วรรณ

14-27 มี.ค. 62      แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์                ASP-IHEALTH           หน่วยลงทุน      ไม่กำหนด      5,000    -     แอสเซท พลัส


** หมายเหตุ: บลจ.ที่ประสงค์จะแจ้งข่าวการเปิดเสนอขายกองทุนใหม่แก่นักลงทุนทั่วไป สามารถส่งรายละเอียดการเสนอขายกองทุนใหม่มาได้ที่ fundinfo@infoquest.co.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง