IPO Fund: ข้อมูลกองทุนเปิดที่กำลังเสนอขาย

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday March 13, 2023 08:53 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายชื่อกองทุนเปิดใหม่ของแต่ละ บลจ.ที่มีการเสนอขายอยู่ในขณะนี้

วันที่เสนอขาย     ชื่อกองทุน                       ประเภท   อายุโครงการ  ซื้อขั้นต่ำครั้งแรก(บาท)  บลจ.
14 - 20 มี.ค. 66  กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ 6M125 (KFFIX6M125)      ตราสารหนี้  6 เดือน    10,000 บาท      กรุงศรี
14 - 20 มี.ค. 66  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 7 (SCBCP3M7)  ตราสารหนี้  3 เดือน    500 บาท       ไทยพาณิชย์
13 - 17 มี.ค. 66  กองทุนเปิดเค พันธบัตร 3 เดือน M (KGB3MM)         ตราสารหนี้  3 เดือน    500 บาท       กสิกรไทย
09 - 15 มี.ค. 66  กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐบาล 1Y8 (ES-GOV1Y8)     ตราสารหนี้  1 ปี      ไม่กำหนด       อีสท์สปริง (ประเทศไทย)
09 - 14 มี.ค. 66  กองทุนรวมบัวหลวงธนรัฐ 2/23 (B2/23)           ตราสารหนี้  1 ปี      10,000 บาท      บัวหลวง
08 - 16 มี.ค. 66  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 5 (SCBCP6M5)  ตราสารหนี้  6 เดือน    500 บาท       ไทยพาณิชย์
08 - 14 มี.ค. 66  กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี E (KGB1YE)          ตราสารหนี้  1 ปี      500 บาท       กสิกรไทย
08 - 14 มี.ค. 66  กองทุนเปิดเค พันธบัตร 3 เดือน M (KGB3MM)         ตราสารหนี้  3 เดือน    500 บาท       กสิกรไทย
07 - 13 มี.ค. 66  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 6 (SCBCP3M6)  ตราสารหนี้  3 เดือน    500 บาท       ไทยพาณิชย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ