IPO Fund: ข้อมูลกองทุนเปิดที่กำลังเสนอขาย

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday March 11, 2024 11:02 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายชื่อกองทุนเปิดใหม่ของแต่ละ บลจ.ที่มีการเสนอขายอยู่ในขณะนี้

วันที่เสนอขาย     ชื่อกองทุน                         ประเภท            อายุโครงการ            ซื้อขั้นต่ำครั้งแรก(บาท)  บลจ.
19 - 25 มี.ค. 67  กองทุนเปิดบัวหลวงเอเชียเทคโนโลยี (B-ASIATECH)        ตราสารทุน, Feeder Fund     ไม่กำหนด              500 บาท       บัวหลวง
18 - 25 มี.ค. 67  กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity (KFGLOBAL)  ตราสารทุน, Feeder Fund     ไม่กำหนด              ขึ้นกับกองทุนแต่ละซีรีย์   กรุงศรี
14 - 20 มี.ค. 67  กองทุนเปิด ดาโอ ภารัต (DAOL-BHARAT)            ตราสารทุน           ไม่กำหนด              500 บาท       ดาโอ (ประเทศไทย)
12 - 18 มี.ค. 67  กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KINDIARMF)      ตราสารทุน, Feeder Fund, RMF  ไม่กำหนด              500 บาท       กสิกรไทย
12 - 18 มี.ค. 67  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 2 (SCBGOV3M2)    ตราสารหนี้           3 เดือน              1,000 บาท      ไทยพาณิชย์
12 - 18 มี.ค. 67  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 2 (SCBGOV6M2)    ตราสารหนี้           6 เดือน              1,000 บาท      ไทยพาณิชย์
11 - 20 มี.ค. 67  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐ 6 เดือน 9 (UGOV6M9)       ตราสารหนี้           6 เดือน              ไม่กำหนด       ยูโอบี (ประเทศไทย)
11 - 19 มี.ค. 67  กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลสิงคโปร์ 6M1 (KFSGB6M1)      ตราสารหนี้           6 เดือน              10,000 บาท      กรุงศรี
11 - 15 มี.ค. 67  กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี S (KGB1YS)            ตราสารหนี้           1 ปี                500 บาท       กสิกรไทย
11 - 13 มี.ค. 67  กองทุนรวมบัวหลวงธนรัฐ 6/24 (B6/24)             ตราสารหนี้           6 เดือน              10,000 บาท      บัวหลวง
08 - 14 มี.ค. 67  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 1 (SCBGOV3M1)    ตราสารหนี้           3 เดือน              1,000 บาท      ไทยพาณิชย์
07 - 20 มี.ค. 67  กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ทริกเกอร์ 2 (ONE-GO2)   กองทุนผสม, Trigger Fund    ไม่กำหนด เว้นแต่เข้าเงื่อนไขเลิกกองทุน  1,000 บาท      วรรณ
06 - 14 มี.ค. 67  กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ อิควิตี้ ฟันด์ (MGPROP)   ตราสารทุน           ไม่กำหนด              1,000 บาท      เอ็มเอฟซี
06 - 11 มี.ค. 67  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 59 (SCBCP3M59)   ตราสารหนี้           3 เดือน              1,000 บาท      ไทยพาณิชย์
06 - 11 มี.ค. 67  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 1 (SCBGOV6M1)    ตราสารหนี้           6 เดือน              1,000 บาท      ไทยพาณิชย์
05 - 11 มี.ค. 67  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นไทย Low Beta (SCBLOWBETA)       ตราสารทุน           ไม่กำหนด              1,000 บาท      ไทยพาณิชย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ