ข่าวrain ล่าสุด

(Online Training) โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต : Future Skills Development and Digital...

เศรษฐกิจ 5 พ.ค. –ThaiPR.net เมื่อองค์กรต้องปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจให้ทันต่ออุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ยุค 4.0 รวมถึงการเผชิญแรงกดดันที่มาจากการแข่งขันและการปฏิรูปองค์กรโดยใช... อ่านต่อ

(Online Training) โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต : Sparking Creative Thinking...

เศรษฐกิจ 5 พ.ค. –ThaiPR.net เมื่อองค์กรต้องปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจให้ทันต่ออุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ยุค 4.0 รวมถึงการเผชิญแรงกดดันที่มาจากการแข่งขันและการปฏิรูปองค์กรโดยใช... อ่านต่อ

(Online Training) หลักสูตร Handling and Managing Customer Complaints...

เศรษฐกิจ 5 พ.ค. –ThaiPR.net ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญของทุกธุรกิจ ขณะเดียวกันความไม่พึงพอใจ หรือข้อร้องเรียนของลูกค้าที่เกิดขึ้น ก็มีความสำคัญไม่น้อยกว่ากัน... อ่านต่อ

(Online Training) หลักสูตร Problem Solving and Decision Making Techniques...

เศรษฐกิจ 5 พ.ค. –ThaiPR.net การปฏิบัติงานย่อมต้องเพชิญกับปัญหาในรูปแบบต่างๆ ที่ต้องได้รับการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงและดำเนินการแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำเดิมอีก... อ่านต่อ

(Online Training) หลักสูตร ISO 9001:2015 REQUIREMENT (ข้อกำหนด ISO 9001:2015) วันที่ 23 มิถุนายน...

เศรษฐกิจ 5 พ.ค. –ThaiPR.net ISO 9001 เป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบบริหารคุณภาพ จัดทำขึ้นโดยองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization)... อ่านต่อ

(Online Training) หลักสูตร Maximize Time and Priorities Management (การบริหารเวลาและจัดความสำคัญ)...

เศรษฐกิจ 5 พ.ค. –ThaiPR.net เวลา นับว่ามีความสำคัญกับเรามาก คนส่วนมากมักประสบปัญหา ทำงานไม่ทันตามกำหนด และมักให้เหตุผลว่าไม่มีเวลา หรืองานเยอะมาก... อ่านต่อ

(Online Training) หลักสูตร Strategic Risk & Opportunity Management...

เศรษฐกิจ 5 พ.ค. –ThaiPR.net ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดความมั่นคง และยั่งยืนนั้น  จำเป็นต้องกำหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านต่างๆ... อ่านต่อ

(Online Training) หลักสูตร 7 QC Tools (เครื่องมือแก้ปัญหาด้านคุณภาพ 7 ชนิด) วันที่ 16 มิถุนายน 2564...

เศรษฐกิจ 5 พ.ค. –ThaiPR.net การใช้เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด หรือที่รู้จักกันดีในชื่อของ 7 QC Tools มาทำการแก้ปัญหาทางด้านคุณภาพ (QC Problem) ตามขั้นตอนของวงจรในการบริหาร (Wheel... อ่านต่อ

(Online Training) หลักสูตร Winning Negotiation Strategies (เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์) วันที่ 8...

เศรษฐกิจ 5 พ.ค. –ThaiPR.net การดำเนินธุรกิจ การทำงาน การประสานงาน ทุกประเภททักษะหนึ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง คือการเจรจาต่อรอง เมื่อผู้ร่วมงาน  ผู้ร่วมโครงการ... อ่านต่อ

(Online Training) หลักสูตร Overall Equipment Effectiveness : OEE (การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโ...

เศรษฐกิจ 5 พ.ค. –ThaiPR.net การดำเนินงานอุตสาหกรรมหลายบริษัทมีเครื่องจักรเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งในการผลิตที่ต้องใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด  แต่ปัญหา ... อ่านต่อ

(Online Training) โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต : Complex Problem Solving...

เศรษฐกิจ 5 พ.ค. –ThaiPR.net เมื่อองค์กรต้องปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจให้ทันต่ออุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ยุค 4.0 รวมถึงการเผชิญแรงกดดันที่มาจากการแข่งขันและการปฏิรูปองค์กรโดยใช... อ่านต่อ

(Online Training) หลักสูตร KM Facilitator for Productivity Improvement (นักส่งเสริมการจัดการความรู้...

ทั่วไป 29 เม.ย. –ThaiPR.net หล่านั้น ความพยายามในการยกระดับผลิตภาพและสร้างนวัตกรรม จึงเป็นสิ่งสำคัญที่หลายองค์กรนำมาเป็นนโยบายหลัก... อ่านต่อ

(Online Training) หลักสูตร Visual Control (การควบคุมด้วยการมองเห็น) วันที่ 27 พฤษภาคม...

ทั่วไป 29 เม.ย. –ThaiPR.net การควบคุมด้วยการมองเห็น  (Visual Control) เป็นระบบควบคุมการทำงานที่ทำให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าใจขั้นตอนการทำงาน  เป้าหมาย ... อ่านต่อ

(Online Training) หลักสูตร Handling Difficult & Demanding Customer...

ทั่วไป 29 เม.ย. –ThaiPR.net สังคมในยุคโซเชียลเน็ตเวิร์ค ลูกค้าในยุคนี้มีความรู้มากขึ้น ความต้องการของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งยังมีความคาดหวังต่อสินค้าและบริการสูงขึ้น... อ่านต่อ

(Online Training) หลักสูตร Communication with High Impact (การสื่อสารอย่างได้ผล) วันที่ 18 พฤษภาคม...

ทั่วไป 29 เม.ย. –ThaiPR.net การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เป็นเครื่องมือสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำงาน  ทั้งการทำงานระหว่างบุคคล  และการทำงานเป็นทีม  นอกจากนี้... อ่านต่อ

(Online Training) หลักสูตร เทคนิคการบริหารความเสี่ยงและโอกาสในมาตรฐานระบบการจัดการ ISO 9001:2015...

ทั่วไป 29 เม.ย. –ThaiPR.net ปัจจุบัน สถานการณ์ทางเศรษฐกิจต่างๆ ดำเนินอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อม หรือสภาวการณ์ที่ไม่แน่นอนซึ่ง อาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ในเชิงบวก ซึ่งถือเป็นโอกาสต่อธุรกิจ... อ่านต่อ

(Online Training) หลักสูตร Kaizen Suggestion for Work Improvement (ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงาน)...

ทั่วไป 29 เม.ย. –ThaiPR.net การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องเป็นส่วนหนึ่งในหน้าที่ของพนักงานทุกคน มิใช่เพียงทำงานตามหน้าที่ หรือขั้นตอนที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น... อ่านต่อ

(Online Training) หลักสูตร HR Dashboard Capabilities to Drive Important Data-Driven Analysis...

ทั่วไป 29 เม.ย. –ThaiPR.net HR Dashboard เป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายงานผลงานในอดีต ให้เป็นการแสดงข้อมูลด้วยภาพทั้งหมดแบบ Visualize ด้วยกราฟต่างๆ... อ่านต่อ

(Online Training) หลักสูตร Advance Strategic Planning : ASP Model (ASP Model...

ทั่วไป 29 เม.ย. –ThaiPR.net องค์กรส่วนใหญ่ในประเทศมีการพัฒนาระบบงาน ปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องและมีผลลัพธ์อยู่ในระดับที่องค์กรพึงพอใจ... อ่านต่อ

(Online Training) หลักสูตร Autonomous Maintenance for Zero Breakdown...

เศรษฐกิจ 28 เม.ย. –ThaiPR.net ในธุรกิจอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรเป็นหลักในการผลิตมักไม่ได้สนใจหาวิธีการใช้และบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง ผลที่ตามมาก็คือเครื่องจักรเสียบ่อย... อ่านต่อ

(Online Training) หลักสูตร Productivity Management (การจัดการเพื่อเพิ่มผลิตภาพ) วันที่ 7 พฤษภาคม...

เศรษฐกิจ 28 เม.ย. –ThaiPR.net การเพิ่มผลผลิตเป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่ทุกองค์กร จะต้องมีการดำเนินการ เพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์กร ให้ก้าวเดินอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ... อ่านต่อ

(Online Training) หลักสูตร 7 Wastes (การลดความสูญเสีย 7 ประการ) วันที่ 6 พฤษภาคม...

เศรษฐกิจ 28 เม.ย. –ThaiPR.net 7 Wastes  หรือ การลดความสูญเสีย 7 ประการ  เป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มผลิตภาพ ที่มุ่งลดความสูญเสียในกระบวนการหรือการทำงาน ... อ่านต่อ

ผลรางวัลออสการ์: "Anthony Hopkins" คว้านักแสดงนำชายยอดเยี่ยม จาก "The Father...

ต่างประเทศ 26 เม.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) รางวัลอคาเดมี่ อวอร์ด ครั้งที่ 93 สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยม ผู้ชนะได้แก่ "Anthony Hopkins" จากภาพยนตร์เรื่อง "The Father"... อ่านต่อ

ผลรางวัลออสการ์: "Frances McDormand" คว้านักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม จาก...

ต่างประเทศ 26 เม.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) รางวัลอคาเดมี่ อวอร์ด ครั้งที่ 93 สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม ผู้ชนะได้แก่ "Frances McDormand" จากภาพยนตร์เรื่อง "Nomadland"... อ่านต่อ

มกอช. เปิดอบรมออนไลน์ Train Of The Trainer ลุยฝ่าวิกฤต COVID - 19

ทั่วไป 26 เม.ย. –ThaiPR.net มกอช. เปิดอบรมออนไลน์ เตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมินสำหรับอาจารย์ผู้สอน (Train Of The Trainer) ขับคลื่อนนโยบายถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจสอบรับรองของกระทร... อ่านต่อ


ข่าวrain ก่อน 26 เมษายน พ.ศ. 2564 09:29 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ